Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

Voor het voortgezet vrijeschoolonderwijs in Utrecht zoeken wij twee enthousiaste klassenleerkrachten met ervaring in het geven van periodeonderwijs.

De nieuwe vrijeschool start in augustus 2018 binnen het St-Gregorius College in Utrecht met twee zevende klassen. Het St-Gregorius College biedt op twee locaties in de binnenstad onderwijs aan voor mavo, havo en vwo. Daarbinnen is een internationale stroom en is er veel aandacht voor cultuuronderwijs en ondernemend leren.

De nieuwe vrijeschool ontstaat vanuit een nauwe en goede samenwerking tussen een enthousiaste groep ambitieuze ouders, de nabijgelegen lagere vrijeschool, de bestaande middelbare vrijeschool in de regio en het St-Gregorius College.

De klassenleerkracht krijgt de volgende taken:

  • lesgevende taak (verzorgen periodeonderwijs, klassenleerkracht/mentor zijn, pedagogische vergaderingen bijwonen, ouderavonden houden en getuigschriften maken)
  • implementatie van het onderwijs voor het eerste jaar (7e klas)
  • ontwikkelen programma leerjaar 1 en 2
  • evaluatie en bijstelling implementatie/onderwijsprogramma.

De kandidaat krijgt voldoende professionele eigen ruimte voor de invulling van zijn/haar werkzaamheden. Het betreft een nieuwe aanstelling als LB functie, die ook op detacheringsbasis ingevuld kan worden.

Bekijk hier de hele vacature om o.a. te lezen wat er van een klassenleerkracht van een vrijeschool op persoonlijk, pedagogisch en didactisch vlak wordt verwacht.

Data sollicitatieprocedure
De sluitingsdatum voor de sollicitatiebrief met cv is 10 november 2017. De gesprekken vinden plaats op 22 en 24 november a.s.. Het geven van een proefles hoort ook bij de selectieprocedure. De proeflessen vinden plaats in de weken van 27 november en 4 december.
De datum indiensttreding zal waarschijnlijk 1 mei 2018 zijn, onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Contactinformatie
Heb je belangstelling? Laat het weten aan Nynke Gerritsma, rector St-Gregorius College (n-gerritsma@gregorius.nl)