Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

De Zeister Vrije School is een basisschool voor vier- tot en met twaalfjarigen. Er wordt gewerkt vanuit een bijzonder leerplan waarmee niet alleen de cognitieve vermogens van de kinderen worden aangesproken, maar ook hun creativiteit en hun sociale vermogens.

De Vrije School staat in voor een brede algemene ontwikkeling. Kennisoverdracht is niet het hoofddoel. De leerstof wordt gehanteerd als middel waaraan de kinderen zich kunnen ontwikkelen. De ontwikkeling van het denken, voelen en willen (hoofd, hart en handen) krijgen in het leerplan een gelijkwaardige plaats. Het ideaal van het vrijeschoolonderwijs is dat kinderen zich ontwikkelen tot vrije, zelfstandige mensen die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor medemens en natuur.

De Zeister Vrije School heeft drie locaties (Burgemeester van Tuylllaan, de Socrateslaan en de Bergweg). W

Wij zoeken een kleuterleerkracht vanaf april 2018.

Per deze datum starten we een nieuwe kleuterklas. Afhankelijk van de kwaliteiten van de huidige kleuterleerkrachten en de kwaliteiten van de nieuwe leerkracht zal in samenspraak worden besloten welke leerkracht op welke locatie zal gaan werken.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd om bij ons team van 50 collega’s te komen werken en sta je achter de principes van onze school? Dan komen we graag met jou in contact! Voorkeur gaat uit naar leerkrachten die opgeleid zijn op de vrije school pabo met als specialisatie Het jonge kind (voorheen Helicon). Jouw sollicitatie zien we graag tegemoet via paulienvanthart@zeistervrijeschool.nl. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Paulien van ’t Hart, kleutercoördinator, of Marin van Wijnen, schoolleider ZVS, via telefoonnummer 030-6924053.