Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

We gaan een 2e stroom starten op een andere locatie en 1 van de ervaren kleuterjuffen zal daarom de bestaande stroom verlaten. We zoeken voor haar klas een nieuwe kleuterleerkracht en naast haar op de nieuwe locatie ook iemand voor 1 dag. Per half oktober 2018 (vanaf de herfstvakantie) zoeken wij voor de Vrijeschool De Vuurvogel te Driebergen, enthousiaste KLEUTERLEERKRACHT(en)  Aanstelling: 0,2 – 1 fte, Functieschaal: LA

We zoeken een leerkracht die (bij voorkeur):
– affiniteit heeft met de antroposofie en het vrijeschoolleerplan;
– ervaring heeft met Passend Onderwijs en rekening houdt met verschillende onderwijsbehoeften van kinderen binnen één klas;
– flexibel & stressbestendig is en kan samenwerken met collega’s en ouders;
– planmatig kan werken;
– digitaal vaardig is (o.a. ParnasSys);

Onderstaande competenties zijn belangrijk:
– Interpersoonlijk: kinderen kunnen begeleiden en leiden; sturen en volgen; verzoenen en confronteren; bemoedigen en corrigeren.
– Pedagogisch: de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen kunnen bevorderen.
– Didactisch: een krachtige leeromgeving kunnen ontwerpen in de klas; adequaat instructie kunnen geven, rekening houdend met verschillen.
– Reflectie en ontwikkeling: kunnen reflecteren op de eigen ontwikkeling en deze kunnen afstemmen op het beleid van de school.
– Samenwerken: professioneel kunnen samenwerken en communiceren met collega’s en ouders.

Procedure
Na 1 september laten we alle sollicitanten horen of zij uitgenodigd worden voor een gesprek. Een assessment/proeflessen kan na het eerste gesprek onderdeel zijn van de procedure. We streven erna om voor de eind september te besluiten wie de nieuwe collega(‘s) word(t)(en).

Contactinformatie
U kunt uw sollicitatiebrief met cv tot uiterlijk 1 september 2018 sturen naar schoolleider@devuurvogeldriebergen.nl t.a.v. schoolleider Sonja Helling o.v.v. Sollicitatie Kleuterleerkracht.