Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Jaaroverzicht 2015

    tijdlijn_home2

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

Stichting Pallas is op zoek naar twee leden voor de Raad van Toezicht. 

Aan het eind van dit jaar zullen twee leden van de Raad van Toezicht het einde van hun vastgestelde termijn bereiken. In dat kader is de Raad van Toezicht de wervingsprocedure voor twee nieuwe leden gestart. Het is zaak om bij het vernieuwingsproces van de Raad van Toezicht van de Stichting Pallas de continuïteit van het toezicht zoveel mogelijk te waarborgen. Op korte termijn dienen de vacatures met als aandachtsgebied Financiën & Bedrijfsvoering en Vrijeschoolonderwijs & Identiteit vervuld te worden.
Bij de Raad van Toezicht leeft momenteel de vraag ‘hoe geven wij de rol van toezichthouder goed vorm binnen een Stichting waar het goed loopt?’ Hoe houden we ons scherp? Hoe blijven we kritisch? Hoe helpen we de bestuurder aan een tegengeluid? De Raad zoekt dan ook leden die in een harmonieuze setting functioneel tegendraads kunnen en willen zijn vanuit passie voor het onderwijs en het samen verder bouwen aan de organisatie.

Bekijk hier de profielschets en de hele vacaturetekst.

PublicSpirit verzamelt de sollicitaties, verricht de eerste selectie en draagt op maandag dinsdag 6 juni 2017 een aantal potentieel geschikte kandidaten voor deze vacatures voor aan de ingestelde selectiecommissie vanuit de Raad van Toezicht (bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht, een schoolleider en een lid van de GMR).

Contactinformatie
Voor inhoudelijke vragen over de vacature kunt u contact opnemen met mevrouw C. Veltkamp, voorzitter Raad van Toezicht of met mevrouw S. Mäkel, lid renumeratie-commissie van Stichting Pallas. Hebt u vragen over de procedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, managementassistente PublicSpirit. U kunt hen bereiken via het secretariaat van PublicSpirit op telefoonnummer 033 – 445 95 45.

Sollicitatie
Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en uitgebreid curriculum vitae, kunt u indienen via onze website www.publicspirit.nl, ter attentie van mevrouw C. Veltkamp, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Pallas, onder vermelding van referentienummer 6102. U kunt reageren tot vrijdag 2 juni.