Zoeken
 • Vrijeschool in de buurt?

  kaartje_home02

 • Onderzoek keuzemotivatie

  kiezen_vrijeschool

De Vrije School Den Haag voor voortgezet onderwijs zoekt een

Docent Engels vervanging 2e graad, voorkeur 1e graad

 • Vanaf 1 maart 2018 (zwangerschapsvervanging), eventueel eerder dan 1 maart.
 • Ca 14 lesu (minimaal 3 dagen per week, lesuren geroosterd na 10.30 uur).
 • 2e graad lesbevoegdheid is mogelijk. 1e graad heeft de voorkeur.
 • Lesuren voor klas 9 en klas 10 (= 3e en 4e klas voortgezet onderwijs), vmbo-t en havo/vwo niveau.
 • Bekendheid met het vrijeschoolonderwijs strekt tot aanbeveling.
 • Van leraren die onbekend zijn met het vrijeschoolonderwijs wordt verwacht dat zij zich hierin scholen.
 • Tijdelijk, met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Sluitingsdatum: Vrijdag 24 november 2017

Zie ook de website: www.vo.vrijeschooldenhaag.nl

Contactinformatie
Inlichtingen: Mw. A. Weck: 070-3244300 en brieven met cv (bij voorkeur per e-mail) richten aan:
Mw. A. Weck, Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag of per email