Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

Basisschool Wonnebald te Den Haag zoekt vanaf schooljaar 2018-2019 een GYMLEERKRACHT voor kleuters en klas 1 t/m klas 6. Functieschaal LA, ongeveer 0,3 fte of meer. Het betreft een tijdelijk dienstverband, met uitzicht op een vast dienstverband, conform CAO-PO.

Onze voorkeur gaat uit naar een leerkracht die affiniteit heeft met het vrijeschoolonderwijs en het gehanteerde mensbeeld. Iemand die graag meer wil weten van deze onderwijsvorm t.a.v. het vak wat ie geeft. Een leerkracht die zich wil verbinden met Wonnebald.

Onderstaande competenties zijn belangrijk:
– Interpersoonlijk: kinderen kunnen begeleiden en leiden; sturen en volgen; verzoenen en confronteren; bemoedigen en corrigeren.
– Pedagogisch: de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen kunnen bevorderen.
– Didactisch: een krachtige leeromgeving kunnen ontwerpen in de klas; adequaat instructie kunnen geven, rekening houdend met verschillen.
– Reflectie en ontwikkeling: kunnen reflecteren op de eigen ontwikkeling en deze kunnen afstemmen op het beleid van de school.
– Samenwerken: professioneel kunnen samenwerken en communiceren met collega’s; contacten kunnen onderhouden met ouders.

Wij bieden:
– De mogelijkheid om de bestaande uren uit te breiden met gym-extra lessen.
– Een mooie school met zeer betrokken collega’s, kinderen, ouders en antroposofische opvang.
– Een uitdagende opdracht met alle kansen op duurzaam succes.
– Een bestuurlijke professionele basis van acht vrijescholen waarin veel mogelijkheden zijn voor vernieuwing, verbreding en verdieping.
– Ruimte voor scholing en ontwikkeling.

Bekijk hier de hele vacature.

Contactinformatie
U kunt uw motivatie en CV tot uiterlijk 30 september 2018 sturen naar admin@wonnebald.nl o.v.v. Sollicitatie Gymleerkracht, t.a.v. Nynke Verdoner. De eerste gespreksronde wordt meteen na de sluitingsdatum gestart, de tweede gespreksronde is nog nader te bepalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nynke Verdoner, schoolleider, via
nverdoner@wonnebald.nl.