Zoeken
 • Vrijeschool in de buurt?

  kaartje_home02

 • Onderzoek keuzemotivatie

  kiezen_vrijeschool

Vrijeschool Zwolle bestaat uit twee scholen. Het zijn eigentijdse vrijescholen en voorhoede cultuurscholen in Zwolle. Door de sterke groei breiden we uit met een eerste klas op onze locatie in de wijk Westenholte. Voor schooljaar 2018-2019 zoeken wij dan ook versterking van ons team door een enthousiaste leerkracht klas 1.

 • Met een onderwijsbevoegdheid van de Vrijeschool Pabo (of reguliere Pabo met een sterke affiniteit met de vrijeschoolpedagogiek).
 • die zich met één klas wil verbinden
 • met een organisatorisch talent voor klassenmanagement en een open houding ten aanzien van nieuwe onderwijsontwikkelingen

Wij bieden:

 • Wij zijn een opleidingsschool en kunnen beginnende leerkrachten begeleiding en inbedding in een ervaren team bieden.
 • Wij hebben een bevlogen team en willen aan blijven sluiten bij wat het kind in deze tijd nodig heeft, zoals ruimte voor kunstzinnigheid, bewegend onderwijs (o.a. bal-a-vis-x) en coöperatief leren.
 • Professionalisering hierin wordt gefaciliteerd, zowel teambreed als individueel.

Vrije School Zwolle is bewust een zelfstandige vrijeschool, waarbij schoolleiding en team samen richting geven aan het schoolbeleid. Uitwisseling en gedragen besluitvorming staan hoog in het vaandel, zodat we zowel inhoudelijk als organisatorisch een leer- werkgemeenschap vormen.

Contactinformatie
Kijk vooral op www.vrijeschoolzwolle.nl en de  Facebookpagina voor meer informatie en bijv. ons Groene Plein, het inspectierapport en schoolplan. Contactpersoon voor inlichtingen is Danielle Wessels (06-14245769).

Motivatiebrief en C.V. kun je richten aan de schoolleider, Daniëlle Wessels; schoolleider@vrijeschoolzwolle.nl