Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

De Geert Groote School 2, Fred. Roeskestraat 82 in Amsterdam, zoekt een l e e r k r a c h t (1.0 fte).

Het gaat om een tijdelijke aanstelling op basis van vervanging in klas 4 (groep 6) met ingang van 09-04-2018 tot 20-07-2018 (begin zomervakantie). Minder dagen is bespreekbaar.

Wij zijn op zoek naar een collega die enthousiast is voor het vrijeschoolonderwijs en de zorg voor deze klas wil en kan dragen.

Wij bieden:
 een gezellige, leergierige en levendige klas;
 een inwerkperiode van 3 weken naast een ervaren leerkracht
 bij goed functioneren uitzicht op een vaste aanstelling
 tweemaal per week 1,5 uur extra ondersteuning in de klas via Bureau Chinski
 een aantal uren per week extra ondersteuning van een onderwijsassistent
 een betrokken team waarbinnen we van elkaar leren en elkaar helpen;
 begeleiding (maatje) en professionele coaching.

Wij vragen je te solliciteren als:
 je een opleiding, bij voorkeur aan de Vrijeschool Pabo (voorheen Hogeschool Helicon) hebt gedaan. Wanneer je je opleiding aan een andere Pabo hebt gedaan, gaan we er vanuit dat je bereid bent een applicatiecursus vrijeschool te volgen;
 je enthousiast bent over modern vrijeschoolonderwijs en open staat voor onderwijsvernieuwingen;
 je visie hebt op datgene wat het kind in deze tijd nodig heeft;
 beschikt over daadkracht, creativiteit, overwicht en kunt samenwerken;
 je goed kunt communiceren met collega’s en ouders.

Daarnaast verwachten we dat je de klassenadministratie op een professionele wijze bijhoudt.

Contactinformatie
Informatie over deze functie kun je krijgen van Mirjam Jansen, directeur GGS 2, 06-12360777.
Graag je reactie mailen naar: mirjamljansen@gmail.com