Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

De Geert Groote School I heeft twee vacatures:

Gezocht: leerkracht voor 1 dag ZW verlof tot mei 2019 in klas 5, maandag 11.30-14.45 uur.

Gezocht: leerkracht voor 1 dag ziekteverlof in klas 2, maandag 08.30-13.05 uur.

Contactinformatie
Interesse? Lieke Hobus, 0614352875.
Geert Groote School 1, Hygieaplein 47, Amsterdam.