Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Jaaroverzicht 2015

    tijdlijn_home2

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

Leerkracht nieuwe klas 1 (17-18), Vrije School Michaël – Zwolle

Vrijeschool Michaël is een goede, eigentijdse vrijeschool met ongeveer 300 leerlingen, en voorhoede cultuurschool in Zwolle. Door de sterke groei breiden we voor het derde jaar uit met een extra eerste klas. Voor schooljaar 2017-2018 zoeken wij dan ook versterking van ons team:
enthousiaste leerkracht (LA) klas 1 – fulltime

Wij vragen affiniteit met de antroposofie, ervaring met vrijeschoolonderwijs is een pré.

Onze school is voortdurend in ontwikkeling om aan te blijven sluiten bij wat het kind in deze tijd nodig heeft; ruimte voor kunstzinnigheid, bewegend onderwijs (o.a. bal-a-vis-x), coöperatief leren, periodegericht begrijpend lezen en klas doorbrekende projecten en lessen. Professionalisering hierin wordt gefaciliteerd, zowel teambreed als individueel.

Vrije School Michaël is bewust een zelfstandige vrijeschool, waarbij schoolleiding en team samen richting geven aan het schoolbeleid. Uitwisseling en gedragen besluitvorming staan hoog in het vaandel, zodat we zowel inhoudelijk als organisatorisch een leer- werkgemeenschap vormen.

Contactinformatie
Kijk vooral op onze website en Facebookpagina voor meer informatie en bijv. ons nieuwe Groene Plein, het inspectierapport en schoolplan. Contactpersoon voor inlichtingen is Karin van Beljouw: 038 422 5448.

We horen graag waarom je juist bij ons op school wilt komen werken en wat je toe kan voegen aan ons team. Motivatiebrief en C.V. kun je richten aan de schoolleider, Daniëlle Wessels; via karinvanbeljouw@vrijeschoolzwolle.nl. Sluitingsdatum vacature: maandag 5 juni.