Zoeken
 • Vrijeschool in de buurt?

  kaartje_home02

 • Onderzoek keuzemotivatie

  kiezen_vrijeschool

De Vrije School Den Haag voor voortgezet onderwijs zoekt een leerrkracht

Wiskunde 2e graad, voorkeur 1e graad

 • Vanaf heden, waarschijnlijk tot maart 2018
 • 0,8-1,0 fte
 • Vaklessen voor klas 7 t/m 10 (= 1e t/m 4e klas voortgezet onderwijs), vwo-havo-vmbo-t niveau.
 • Periode wiskunde (het 1e+2e uur dagelijks, 3 weken lang). Het aantal periodes is nog onbekend.
 • Bekendheid met het vrijeschoolonderwijs strekt tot aanbeveling.
 • Van leraren die onbekend zijn met het vrijeschoolonderwijs wordt verwacht dat zij zich hierin scholen.
 • Tijdelijk vervanging, waarschijnlijk voor een gedeelte met uitzicht op een vast dienstverband.

Sluitingsdatum: Vrijdag 27 oktober 2017

Zie ook de website: www.vo.vrijeschooldenhaag.nl

Contactinformatie
Inlichtingen: Mw. A. Weck: 070-3244300 en brieven met cv (bij voorkeur per e-mail) richten aan:
Mw. A. Weck, Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag of per email