Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

De Stichtse Vrije School Zeist, school voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs met 640 leerlingen, zoekt vanaf januari ter vervanging wegens ouderschapsverlof van een collega een leraar frans voor de klassen 7 en 8.

  • De vervanging loopt door tot het einde van het jaar.
  • Het betreft een vervangingsaanstelling voor 6 lesuren.
  • Een tweede graads bevoegdheid is vereist.
  • Salaris conform cao-vo.

Informatie over deze vervanging kunt u verkrijgen bij dhr. S. Boogert, conrector: 06-21845139
Sollicitaties kunt u zenden aan s.boogert@svszeist.nl.