Zoeken

Vereniging van vrijescholen

De Vereniging van vrijescholen verenigt instellingen voor onderwijs (vrijescholen) die werken vanuit antroposofie. De Vereniging bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs. Alle door de vrijeschoolbeweging erkende vrijescholen zijn verenigd in de Vereniging van vrijescholen.

Bestuur en organisatie

Het bestuur van de Vereniging van vrijescholen wordt gevormd door vijf bestuursleden, bestaande uit een externe voorzitter, twee schoolleiders en twee bestuurders uit zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

Mw. Rian van Dam, voorzitter
Dhr. Jeroen Gommers, penningmeester (bestuurder PO)
Dhr. Wiebe Brouwer, secretaris (bestuurder VO)
Dhr. Harry Gubbels, bestuurslid (schoolleider PO)
Dhr. Gijs van Lennep, bestuurslid (schoolleider VO)

Het secretariaat is maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar tussen 09.00-16.30 uur. Ook is het secretariaat per e-mail bereikbaar.