Zoeken

Vereniging van vrijescholen

De Vereniging van vrijescholen verenigt instellingen voor onderwijs (vrijescholen) die werken vanuit antroposofie. De Vereniging bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs. Alle door de vrijeschoolbeweging erkende vrijescholen zijn verenigd in de Vereniging van vrijescholen.

Bestuur en organisatie

Het bestuur van de Vereniging van vrijescholen wordt gevormd door:

Mw. Rian van Dam, voorzitter
Dhr. Artho Jansen, secretaris (voortgezet onderwijs)
Dhr. Jeroen Gommers, penningmeester (primair onderwijs)
Dhr. Harry Gubbels, bestuurslid (onderwijskwaliteit)

Het secretariaat van de Vereniging is van maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar tussen 09.00-16.30 uur. Ook is het secretariaat per e-mail bereikbaar: vereniging@vrijescholen.nl.