Zoeken

Vereniging van vrijescholen

De Vereniging van vrijescholen verenigt instellingen voor onderwijs (vrijescholen) die werken vanuit antroposofie. De Vereniging bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs. Alle door de vrijeschoolbeweging erkende vrijescholen zijn verenigd in de Vereniging van vrijescholen.

Leden

De leden van de Vereniging van vrijescholen bestaan uit de besturen van diverse vrijescholen. Onder deze besturen kunnen meerdere vrijescholen vallen. Onderstaand vindt u een link naar het overzicht van alle vrijescholen die onder deze besturen vallen.

Overzicht vrijescholen in Nederland (pdf)

Wilt u exact weten welke vrijescholen onder welk bestuur vallen, dan kunt u deze informatie opvragen via het secretariaat van de Vereniging.

Telefoonnummer: (0)343 – 53 60 60
E-mail: vereniging@vrijescholen.nl

Bekijk hier ook het overzicht van alle vrijescholen wereldwijd (pdf).