Zoeken

Vereniging van vrijescholen

De Vereniging van vrijescholen verenigt instellingen voor onderwijs (vrijescholen) die werken vanuit antroposofie. De Vereniging bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs. Alle door de vrijeschoolbeweging erkende vrijescholen zijn verenigd in de Vereniging van vrijescholen.

Missie

De formulering van de missie van de Vereniging van vrijescholen, zoals hieronder verwoord, is in samenwerking met de leden ontwikkeld. En luidt:

…van scholen voor scholen…

Daarbij zijn de volgende uitgangspunten omschreven:

  • Een pedagogische vereniging die aandacht geeft aan de pedagogie van het kind van 0 tot 18 jaar.
  • Een belangenvereniging die aandacht geeft aan bestuurlijke- en managementvraagstukken van vrijescholen.
  • Een vernieuwende vereniging die aandacht geeft aan ontwikkeling en onderzoek van het vrijeschoolonderwijs een vereniging in een groot veld van spelers die aandacht geeft aan relaties met haar nationale en internationale ‘partners in pedagogie’ die aandacht geeft aan relaties met partners in het onderwijs en het onderwijsbestel.

Complete missie-statement van de Vereniging van vrijescholen