Zoeken

Vereniging van vrijescholen

De Vereniging van vrijescholen verenigt instellingen voor onderwijs (vrijescholen) die werken vanuit antroposofie. De Vereniging bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs. Alle door de vrijeschoolbeweging erkende vrijescholen zijn verenigd in de Vereniging van vrijescholen.

Nieuwsbrieven

De Vereniging van vrijescholen verstuurt periodiek nieuwsbrieven naar haar leden, naar leerkrachten, ouders en belangstellenden. U kunt zich via de knop hieronder abonneren op onze nieuwsbrief.

Heeft u tips, suggesties of wilt u zelf een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief van de Vereniging? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar vereniging@vrijescholen.nl.

Volg ook de internationale ontwikkelingen

Wilt u op internationaal vlak op de hoogte blijven van de ontwikkelingen omtrent vrijescholen en vrijeschoolonderwijs?
Dat kan via de volgende kanalen:

  • Nieuwsbrief van de ECSWE (Europese koepel voor vrijescholen)
  • Nieuwsbrief van de IASWECE (internationale organisatie die samenwerkt op het gebied van de zorg en de pedagogie voor het jonge kind)
  • Internationaal netwerk (organisaties uit verschillende landen die internationaal actief zijn)
  • Internationaal dossier (verzameling van nieuws en activiteiten op internationaal niveau)