Zoeken

Vereniging van vrijescholen

De Vereniging van vrijescholen verenigt instellingen voor onderwijs (vrijescholen) die werken vanuit antroposofie. De Vereniging bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs. Alle door de vrijeschoolbeweging erkende vrijescholen zijn verenigd in de Vereniging van vrijescholen.

Non-discriminatiecode

In 1998 heeft de Vereniging van vrijescholen (voorheen Bond van Vrije Scholen) een non-discriminatiecode vastgesteld. Het bestuur van de Vereniging van vrijescholen heeft deze code per 2008 geactualiseerd en opnieuw geredigeerd. In de Algemene Ledenvergadering van 4 juni 2014 is de non-discriminatiecode herbevestigd.

Lees de complete tekst van de Non-discriminatiecode (pdf)