Zoeken

Vrijeschool Meetup: de toekomst van de vrijeschoolleraar

De vrijeschool staat volop in de belangstelling. In vijf jaar tijd groeide het aantal leerlingen met ruim 25% en met enige regelmaat worden nieuwe vrijescholen en vrijeschool afdelingen opgericht. Deze groei maakt het investeren in de kwaliteit van leraren een belangrijk actueel thema. Kom naar de Vrijeschool Meetup op 24 mei in Amersfoort en deel uw visie op goed gekwalificeerde leraren en loopbaanontwikkeling in de vrijeschool.

Vrijeschool Meetup

24 mei 2017 in Amersfoort: een programma van en voor leraren, schoolleiders, bestuurders en opleiders van vrijescholen

De toenemende groei van de vrijescholen maakt het investeren in de kwaliteit van leraren een nóg actueler vraagstuk. Ook al omdat veel ervaren vrijeschoolleraren uit het onderwijs verdwijnen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Er zijn veel nieuwe jonge vrijeschoolleraren nodig die van de Pabo komen en uit het regulier onderwijs instromen. Bovendien ontwikkelt de vrijeschoolleraar zelf onderwijs, waarmee het belang van goed gekwalificeerde leraren op de vrijeschool essentieel is.

Vraagstukken

Deze ontwikkelingen vragen van vrijescholen de borging van de kwaliteit van leraren, het ontwikkelen van een gezamenlijke kwalificatiestructuur voor leraren en een visie op loopbaanontwikkeling binnen de vrijeschool. Wat zijn de karakteristieken van de vrijeschoolleraar waar nieuwe leraren zich aan kunnen spiegelen en welke handvatten bieden we aan leraren om zich te blijven ontwikkelen? Een belangrijke vraag waar richting voor nodig is, vanuit een samenhang tussen primair en voortgezet onderwijs en tussen de vraag van scholen en het aanbod van lerarenopleidingen en nascholing.

Vrijeschool Meetup

In samenwerking met vrijescholen en opleiders is de Vereniging recent gestart met het in kaart brengen van de karakteristieken van de vrijeschoolleraar, het huidige loopbaanperspectief, scholingsmogelijkheden en doorgroeifuncties op de vrijeschool. Tijdens het programma wordt de eerste stand van zaken gedeeld.

Daarnaast is met programma vooral bedoeld om inzichten van leraren, schoolleiders en bestuurders op te halen en met elkaar in gesprek te gaan. Zij geven antwoorden op de voornaamste vragen:

  • Wat zijn de karakteristieken van een vrijeschoolleraar?
  • Wanneer is een leraar op de vrijeschool gekwalificeerd en welke structuur past daarbij?
  • Wat zijn de huidige perspectieven op loopbaanontwikkelingen voor vrijeschoolleraren?