Vergadering

Algemene Ledenvergadering

08
wo
juni

De Algemene Ledenvergadering wordt door het bestuur tenminste één maal per jaar bijeen geroepen. In de praktijk vindt meestal één vergadering plaats in het voorjaar en één vergadering in de winter. De volgende vergadering is gepland op 8 juni 2022.

In de eerste vergadering wordt de jaarrekening gepresenteerd en wordt door het bestuur van de Vereniging verantwoording afgelegd over het voorgaande boekjaar en wordt de stand van zaken van het lopende jaar gepresenteerd. In de winter-ALV worden de begroting en het beleid van het komende jaar gepresenteerd.

Locatie

, ,

I.v.m. mogelijke corona maatregelen wordt gepaste invulling locatie nader bepaald