Online bijeenkomst

Ledenraadpleging strategisch beleidsplan

14
wo
april

Speciaal voor (aspirant-)leden van de Vereniging van vrijescholen is er op woensdag 14 april tussen 09:30-11:00 uur een online ledenraadpleging over het beoogde strategisch beleidsplan van de Vereniging van vrijescholen. Tijdens de bijeenkomst wordt de tussenstand gepresenteerd en besproken met de leden.

Onder aanvoering van voorzitter Laurens Knoop werkt het bestuur van de Vereniging aan een nieuw strategisch beleidsplan. Daarin wordt de opdracht van de Vereniging voor de komende jaren beschreven. Welke onderwerpen verdienen de meeste aandacht? Welke risico's en kansen zijn er voor vrijescholen in de nabije toekomst? In dit plan beschrijven we de belangrijkste speerpunten. Een definitieve versie wordt op 2 juni voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.

Aanmelden kan per e-mail via het secretariaat. Je ontvangt uiterlijk een dag vooraf een link om mee te kunnen doen.

Locatie

, Online bijeenkomst ,