Symposium

UITGESTELD - Lerarentekort op de vrijeschool: opleiding, behoud en werving

15
di
september

Dit symposium is een initiatief van de Regiegroep Lerarentekort van de Vereniging van vrijescholen.

Tijden: 14.00-18.00 uur

Vrijescholen hebben net als heel veel andere scholen in Nederland te maken met een toenemend tekort aan leraren én aan schoolleiders. Daarnaast groeit de vrijeschool bovengemiddeld en wordt er van leraren een aanvullende scholing verwacht als het gaat om de vrijeschoolpedagogiek. Dit maakt het vraagstuk voor vrijescholen wellicht zelfs groter.

Vrijescholen, besturen, opleidingsinstituten, overheden en subsidiegevers werken hard aan allerlei verschillende oplossingen. Hoe kunnen we de aanwas van leraren bijvoorbeeld vergroten via nieuwe en andere opleidingen, hoe kunnen we uitval voorkomen en het behoud van leraren beter verzorgen? Bijvoorbeeld door de werkdruk te verminderen, hogere salarissen en betere loopbaanperspectieven. Er zijn inmiddels veel interessante ontwikkelingen en scholen worden creatief en maken nieuwe plannen.

Programma

Tijdens het symposium zetten we de ontwikkelingen op een rij en zoomen we in op de specifieke vraagstukken van de vrijeschool. We presenteren een onderzoek naar het lerarentekort op de vrijeschool en we gaan aan de slag met enkele succesvoorbeelden uit de praktijk. Tot slot stellen we samen met de deelnemers een agenda op, waarmee de Regiegroep Lerarentekort verder aan de slag kan.

In de informatiefolder vindt u meer informatie over de tijden, sprekers en de inhoud.

Voor wie?

Het programma is bedoeld voor schoolleiders, P&O medewerkers en ondersteuners uit het vrijeschoolonderwijs. Het symposium is meer gericht op het PO. Geïnteresseerden uit het VO zijn desalniettemin van harte welkom. Dat geldt ook voor leraren die interesse hebben of zelf goede ideeën hebben over de aanpak van het lerarentekort op de vrijeschool.

Aanmelden

Deelname is gratis en is inclusief een gezamenlijke maaltijd tot slot van het programma. Het is wél nodig om u aan te melden voor dit programma. Dat kan door een e-mail te sturen naar het bureau van de Vereniging van vrijescholen. Vermeld daarbij uw naam, functie en organisatie. Er zijn per organisatie maximaal twee plaatsen beschikbaar.

Locatie

Better Meetings

Woudenbergseweg 41, 3711 AA Austerlitz , Nederland

www.bettermeetings.nl