Webinar

Webinar - Internationaal vrijeschoolonderwijs

26
do
november

BVS-schooladvies organiseert op donderdag 26 november samen met IMO en de Federatie Steinerscholen Vlaanderen een webinar over internationaal vrijeschoolonderwijs, dat een vervolg is op een eerdere online conferentie over dezelfde thematiek, die plaatsvond op 30 september.

Brazilië centraal

De thema's horizontaal organiseren, horizontaal leiderschap en de ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs komen aan bod tijdens dit webinar. Er wordt samen onderzocht hoe de impuls in diverse landen zich heeft ontwikkeld. Deze keer staat Brazilië als land centraal.IMO-adviseur Hermanus Meijerink vertelt over de Braziliaanse vrijescholen en welke vraagstukken hij en zijn collega's daar tegenkomen. Hoe zou dat onderwijs zich de komende tijd kunnen ontwikkelen?

Perspectieven verschillende landen

Interessant in de conferentie van 30 september jl. was het perspectief vanuit de verschillende landen. In Finland is het vrijeschoolonderwijs een onderdeel van het landelijk onderwijsveld en is de schoolleiderstraining bijvoorbeeld erkend. In Israël viel op dat er zelfs steden zijn waarin het bestuur van de stad vraagt om vrijeschoolonderwijs.

Locatie

Online

, ,