Hulp voor Oekraïne

Het leven in Oekraïne is volledig ontregeld. De oorlog heeft een verwoestend spoor getrokken door steden en scholen. Miljoenen mensen zijn op de vlucht, en kinderen worden dagelijks weggerukt uit hun veilige (school)omgeving.

Vluchtelingen zoeken allereerst een veilige plek om te wonen en tot rust te komen. Voor kinderen die in Oekraïne op een vrijeschool zaten, kan het fijn zijn dat ze in Nederland ook naar een vrijeschool kunnen. Als ze daaraan toe zijn, kan meedraaien in enigszins herkenbare routines en de omgang met andere kinderen hopelijk weer structuur en verbinding geven.

Veel Nederlanders willen graag wat doen om te helpen. Zo is door een aantal mensen de Hulpkring Oekraïne gestart, onder andere bedoeld voor hulp aan gevluchte vrijeschoolfamilies. Deze hulpkring bouwt een netwerk van mensen en scholen die opvang willen verzorgen en werkt samen met de Iona Stichting en het IHF (Internationaal Hulpfonds). Ook zijn binnen het internationale vrijeschooldomein contacten met ECSWE (European Council for Steiner and Waldorf) en de Freunde der Erziehungskunst. Informatie over de Hulpkring en de manier waarop u kunt bijdragen vindt u op deze site.

Rol Vereniging van vrijescholen
De Vereniging van vrijescholen kan helpen bij vragen over specifieke plaatsingen op vrijescholen van vrijeschoolfamilies die in Nederland terecht zijn gekomen of gaan komen door contacten te faciliteren met vrijescholen, passend in de regionale opvangstructuur. Mocht u vragen ontvangen van of over mensen die een vrijeschool zoeken in een bepaalde plaats/regio voor kinderen die worden opgevangen in Nederland, laat het ons weten!

Meer berichten

Thema: Planeetkwaliteiten

Het vrijeschoolonderwijs kent in de leeftijd van 14 tot 21 jaar een indeling naar zeven ’planeetkwaliteiten’. Deze helpt om gedrag te benoemen, zonder daarmee een leerling direct in een hokje te stoppen.

Thema: De vier temperamenten

Ieder mens heeft zijn eigen fysieke en mentale eigenschappen en zijn specifieke gedrag en reacties op prikkels van buitenaf. In dit thema behandelen we de vier verschillende temperamenten om ze te herkennen en te gebruiken.

Thema: Getuigschriften

Kenmerkend voor de vrijeschool is dat de leerlingen een getuigschrift krijgen. Lees in dit thema meer over wat een getuigschrift precies is en hoe je ermee omgaat.

Thema: De pedagogische wet

Verschillende behoeften van leerlingen in verschillende fases kunnen we verklaren vanuit de pedagogische wet. In dit thema gaan we hier dieper op in zodat we dit bewust kunnen toepassen.

Artikel: Periodeonderwijs

Een beschrijving van verschillende aspecten als bouwstenen voor goed periodeonderwijs.

Thema: Verhalen vertellen

Leraren op de vrijeschool vertellen veel verhalen. Dat heeft een duidelijke reden. In dit thema gaan we hier uitgebreid op in.

Interview: ervaring met 39 jaar periodeonderwijs

Wat is het geheim van het periodeonderwijs en hoe ziet het er in de praktijk uit? Trix Roem blikt met 39 jaar ervaring terug. Ook vertelt ze over het coachen van beginnende leerkrachten.

Thema: Periodeonderwijs

Eén van de belangrijke pijlers van de vrijeschool is het periodeonderwijs. In dit thema lees je over het hoe en waarom van het periodeonderwijs en wat dit voor jou als leraar betekent.