Hulp voor Oekraïne

Het leven in Oekraïne is volledig ontregeld. De oorlog heeft een verwoestend spoor getrokken door steden en scholen. Miljoenen mensen zijn op de vlucht, en kinderen worden dagelijks weggerukt uit hun veilige (school)omgeving.

Vluchtelingen zoeken allereerst een veilige plek om te wonen en tot rust te komen. Voor kinderen die in Oekraïne op een vrijeschool zaten, kan het fijn zijn dat ze in Nederland ook naar een vrijeschool kunnen. Als ze daaraan toe zijn, kan meedraaien in enigszins herkenbare routines en de omgang met andere kinderen hopelijk weer structuur en verbinding geven.

Veel Nederlanders willen graag wat doen om te helpen. Zo is door een aantal mensen de Hulpkring Oekraïne gestart, onder andere bedoeld voor hulp aan gevluchte vrijeschoolfamilies. Deze hulpkring bouwt een netwerk van mensen en scholen die opvang willen verzorgen en werkt samen met de Iona Stichting en het IHF (Internationaal Hulpfonds). Ook zijn binnen het internationale vrijeschooldomein contacten met ECSWE (European Council for Steiner and Waldorf) en de Freunde der Erziehungskunst. Informatie over de Hulpkring en de manier waarop u kunt bijdragen vindt u op deze site.

Rol Vereniging van vrijescholen
De Vereniging van vrijescholen kan helpen bij vragen over specifieke plaatsingen op vrijescholen van vrijeschoolfamilies die in Nederland terecht zijn gekomen of gaan komen door contacten te faciliteren met vrijescholen, passend in de regionale opvangstructuur. Mocht u vragen ontvangen van of over mensen die een vrijeschool zoeken in een bepaalde plaats/regio voor kinderen die worden opgevangen in Nederland, laat het ons weten!