Welkom op de vrijeschool


Op deze plek willen we gesprekken en activiteiten stimuleren die het onderwerp diversiteit op vrijescholen vooruit helpt. De Vereniging zet zich in voor het toegankelijk maken van vrijeschoolonderwijs en voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht leeftijd, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, sociaaleconomische achtergrond, afkomst, gender en seksuele geaardheid (LHBTQI+), levensbeschouwing/religieuze overtuiging, culturele achtergrond, fysieke kenmerken en geestelijke/lichamelijke beperkingen.

Bijeenkomsten diversiteit

Om het onderwerp diversiteit verder te brengen organiseert de Vereniging regelmatig bijeenkomsten met haar leden. Een korte samenvatting van het verslag en een aantal tips uit de laatste ontmoeting vind je hier.

Diversiteitscode

In december 2021 werd een diversiteitscode vastgesteld op de algemene ledenvergadering van de Vereniging van vrijescholen. Dit werkdocument, dat uitnodigt tot ontwikkeling en gesprek, vervangt de non-discriminatiecode. Bekijk hier de poster.

Interessante links

Diversiteit en toegankelijkheid zijn actuele thema's binnen onze snel veranderende samenleving, versterkt door bijvoorbeeld de Black Lives Matter beweging en Pride. Deze lijst is een startpunt voor aanvullende informatie over de thema's binnen onderwijsinstellingen.

Leerkring diversiteit

Het lectoraat Waarde(n) van het vrijeschoolonderwijs op de Hogeschool Leiden heeft diversiteit als belangrijk onderwerp opgenomen in de onderzoeken die worden gedaan, lanceerde een interessante podcastserie en bestudeert het onderwerp in een leerkring.