Internationaal netwerk

Vrijeschoolonderwijs wordt gegeven op de hele wereld. De Vereniging van vrijescholen maakt deel uit van dit wijdverspreide internationale netwerk.

De doelstellingen op het gebied van internationale samenwerking

Het deel uitmaken van de internationale vrijeschoolbeweging.

Het versterken van de positie van het vrijeschoolonderwijs, nationaal en internationaal.

Het voeren van een gezamenlijke lobby voor vrijeschoolonderwijs.

Samenwerken aan de doorontwikkeling/innovatie van de vrijeschoolpedagogie.

Laatste berichten en publicaties

Publicaties
Media-educatie in vrijescholen

Deze Nederlandse vertaling van de Duitse brochure over media-educatie in vrijescholen is bedoeld ter inspiratie als het gaat om de benadering van digitale geletterdheid op de vrijeschool.

Publicatie (pdf)
European Council presenteert geleerde lessen COVID-19 en onderwijs

Hoewel de pandemie ons op veel manieren uitdaagde, hielp het ook om de belangrijkste aspecten van kwaliteitsonderwijs beter te begrijpen. In dit verband maakte de ECSWE een publicatie met 7 geleerde lessen voor beleidshervorming, schoolbestuur en onderwijs die kunnen worden geleerd van de COVID-19-pandemie.

Publicatie (pdf)
Rondbrief Internationaal Hulpfonds voorjaar 2020

Twee maal per jaar geeft het Hulpfonds de rOndbrief uit. Daarin wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van de projecten waarmee het hulpfonds een relatie onderhoudt. Ook worden nieuwe projecten voorgesteld en acties aangekondigd. Deze uitgave gaat over 'Waldorfscholen in tijden van Corona'.

Rondbrief (pdf)
Factsheet Vrijescholen in Europa 2019-2020

In Europa gaan inmiddels 178.502 leerlingen naar de vrijeschool, verspreid over 778 scholen. Dat blijkt uit de factsheet van de ECSWE, de Europese organisatie voor vrijescholen.

Factsheet (pdf)
Flyer van de WOW-campagne 2020

Tussen 29 september en 29 november kunnen leerlingen en scholen meedoen aan de jaarlijkse WOW-actie, een initiatief van de Vrienden van Waldorf. Alle informatie staat in deze flyer!

Flyer (pdf)

Belangenorganisaties van samenwerkende landen

IASWECE: internationale organisatie rond het jonge kind

International Association for Steiner Waldorf Early Childhood Education - IASWECE - is een internationale organisatie van afvaardigingen uit 28 landen die samenwerkt op het gebied van de zorg en de pedagogie voor het jonge kind van nul tot zeven jaar vanuit de antroposofie.

ECSWE: Europese lobbyorganisatie voor vrijescholen

European Council for Steiner Waldorf Eductation -ECSWE - is een non-profit organisatie die wordt gevormd 26 nationale vrijeschoolorganisaties, die samen ruim 750 vrijescholen vertegenwoordigen in 28 Europese landen. ECSWE ondersteunt de belangen van vrijescholen in Brussel en maakt zich sterk voor vrijheid van onderwijs in Europa.

Internationale gemeenschap

Internationaal Forum

Het International Forum for Steiner/Waldorf Education heeft als taken: het bevorderen van wereldwijde samenwerking tussen vrijescholen, het ondersteunen van vrijescholen in regio’s waar geen nationale vereniging actief is en het leveren van betrouwbare informatie aan autoriteiten en politici over welke scholen zijn aangemerkt als vrijescholen.

Bund der Freien Waldorfschulen

Als vertegenwoordigers van de twee grootste vrijeschoollanden ter wereld hebben de Bund der Freien Waldorfschulen en de Vereniging van vrijescholen met enige regelmaat inhoudelijke uitwisseling.

Pedagogische Sectie Goetheanum

De Pedagogiosche Sectie is een overkoepelende organisatie die zich bezighoudt met onderwijsonderzoek en -ontwikkelingen gericht op door de Antroposofie geïnspireerde pedagogie. Daarbij worden nieuwe impulsen gegeven aan het onderwijs, die leraren vervolgens in de praktijk kunnen brengen.

Charitatieve instellingen en initiatieven

Internationaal Hulpfonds

De Stichting Internationaal Hulpfonds (IHF) helpt projecten buiten Nederland die vernieuwing van opvoeding en onderwijs nastreven met de vrijeschoolpedagogie als uitgangspunt. Vrijeschoolpedagogie is uniek en daagt een kind uit zijn persoonlijkheid te ontplooien zowel op intellectueel als op creatief, ambachtelijk, emotioneel en sociaal gebied. Over de hele wereld slaan mensen de handen ineen om op de vrijeschoolpedagogie gebaseerde projecten op te zetten: van Nepal tot tot Afrika, van Bosnië tot Brazilië.

Jaarlijkse campagne: WOW-day!

Tussen 29 september en 29 november kunnen leerlingen en scholen meedoen aan de jaarlijkse WOW-actie, een initiatief van de Vrienden van Waldorf. Traditiegetrouw gaat het om een campagne ván scholen vóór scholen. Dit jaar is het thema: 'Jouw dag, jouw activiteit'. Leerlingen en scholen kunnen hun eigen WOW-actie aanmelden via de campagnewebsite. Ook kunnen zij via de website van de Vrienden van Waldorf op de hoogte blijven van nieuws en van WOW-acties van andere scholen óf ideeën opdoen voor eigen acties.

Vrienden van Waldorfonderwijs

Die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners (Vrienden van de vrijeschool) is een liefdadigheidsvereniging die sinds 1976 meer dan 800 initiatieven in het vrijeschoolonderwijs heeft ondersteund. Ieder jaar werken zo'n 1.800 jongeren op vrijwillige basis in enige vorm mee aan deze projecten. Het meest bekend is de jaarlijkse WOW-day, een campagne van en voor vrijeschoolleerlingen. Meer informatie over het brede werkveld van de Vrienden van de vrijeschool is beschikbaar via de website van de organisatie.