Diversiteit op vrijeschool de Regenboog

04 februari 2022 Nieuws

Diversiteitdenken begint met jezelf vragen stellen

Vrijeschool de Regenboog wil een school zijn waar iedereen zich thuis kan voelen. Ongeacht culturele of religieuze achtergrond. Zo kunnen kinderen opgroeien tot wereldburgers, met respect, openheid naar - en tolerantie voor - de ander.

Bij openheid hoort ook een blik naar binnen, en komen belangrijke vragen naar buiten. Is onze school een voldoende afspiegeling van de maatschappij? Kunnen we hier nog stappen in zetten? Het streven is immers onderwijs aan te bieden waarin ieder kind zich kan ontwikkelen. Ook de jaarfeesten worden onder de loep genomen, met het historische besef dat bij de oprichting van de vrijeschool in 1919 (Waldorf, Duitsland), christelijke tradities in Europa de boventoon voerden.

Heeft het vrijeschoolonderwijs tot doel kinderen een religieuze opvoeding te bieden, of willen we een natuurlijke eerbied en verwondering voor alles dat leeft stimuleren? En sluit het leerplan voldoende aan bij een multiculturele samenleving? Kunnen we met aanpassingen een bredere groep aanspreken? Deze essentiële vragen zijn onderdeel van een continue dialoog met alle belanghebbenden bij het onderwijs op de Regenboog.

Project Gelijke Kansen Alliantie

Gelijke Kansen Alliantie

De achtergrond van kinderen, gender, het opleidingsniveau van ouders of de financiële situatie thuis mag geen invloed mag hebben op de schoolprestaties van het kind, vindt de Regenboog. Gelijke kansen voor iedereen dus. De school ziet het tegengaan van kansenongelijkheid als een belangrijke opdracht, die veel aandacht vraagt van collega's.

Het landelijke project “Gelijke Kansen Alliantie”, biedt scholen ondersteuning om kansenongelijkheid te verminderen. Verschillende interventies worden aangeboden.

In Eindhoven is gekozen voor de interventie 'diversiteit, aansluiten bij een multiculturele samenleving'. Een eerste verkenning is het verrijken van de vertelstof en een zoektocht naar de gemeenschappelijke thema’s van de jaarfeesten. De meeste culturen hebben immers door de geschiedenis heen rituelen ontwikkeld die een weerspiegeling zijn van het ritme van de natuur. Hiermee worden de feesten herkenbaar voor leerlingen met verschillende achtergronden.

Directeur Nicole Degenaar wil samen op weg naar een kleurrijke interculturele vrijeschool met ruimte voor iedereen: "Het verbinden van de drie leefwerelden – school, thuis, omgeving – is heel belangrijk in de aanpak van gelijke kansen. Samenwerking tussen gemeente, werknemers van de school en ouders wordt de komende twee jaar de sleutel tot succes."