Afrikaanse reuzenslakken, een stokkendans en het luiden van de Waldorf Klok

03 december 2020 Vrijescholen
De drie jongste collega's luidden de  eeuwklok van de vrijeschool
De drie jongste collega's luidden de eeuwklok van de vrijeschool

Op 24 september 2020 vierden wij (in aangepaste vorm) Sint Michaël met de collega's van het Rudolf Steiner College in Rotterdam. Eigenlijk stond de regionale pedagogische vergadering op de agenda en bereidden we een gezamenlijke bijeenkomst voor. Helaas kon dit niet doorgaan vanwege de Covid-maatregelen. Dus gooiden we op het laatste moment alles om en stuurden we een heerlijk herfstoogst-pakket aan al onze collega's in de regio. Met grote dank aan Boerderij Landzicht uit Strijen, die het voor ons samenstelde. Bij ons op school deden we een uitgeklede versie van het plan.

Afrikaanse reuzenslakken

In een tijd als deze voelen we met zijn alle de grote behoefte aan verbinding. We brachten met elkaar het vrijeschoolleerplan in beeld door alle (bovenbouw) leeftijdsfases te omschrijven met een gesproken woord en een michaelische activiteit. We werkten met koper, er liepen Afrikaanse reuzenslakken op onze tafel en we tekenden die na, we deden een stokkendans op het plein en we beleefden een stukje van de periode architectuur.

Als afsluiting van de middag lieten onze drie jongste collega's de klok klinken. Het geluid was heel fijn in de school en we deden het nog eens en nog eens zodat alle collega's uit de regio het helemaal thuis konden horen!

Over de Waldorf100 Klok

In het jubileumjaar van het vrijeschoolonderwijs heeft de Vereniging van vrijescholen opdracht gegeven om de Waldorf100 Klok te maken. De klok is nu af! Hij is gemaakt voor alle vrijescholen in Nederland als herinnering aan 100 jaar vrijeschoolonderwijs en kan langs de scholen reizen om daar geluid te worden. Bijvoorbeeld tijdens jaarfeesten, conferenties óf om een nieuwe vrijeschool in te luiden.