Delftse vrijeschool deelt ervaringen digitale geletterdheid NOT2019

01 december 2018 Vrijescholen

Vrijeschool Widar uit Delft gaat op de komende editie van de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) ervaringen delen over de ontwikkeling van de ‘Leerlijn digitale geletterdheid vanuit hart en ziel’. Ze doen dat samen met Kennisnet, een dienstverlener op het gebied van ICT en onderwijs. De afgelopen jaren werd met het schoolteam, de ouders en partners gewerkt aan een leerlijn die past bij het vrijeschoolonderwijs in Delft.

Vrijescholen die interesse hebben in de ervaringen van Widar en benieuwd zijn naar de leerlijn, kunnen zich aanmelden voor de NOT2019. De presentatie wordt gegeven op donderdag 24 januari 2019, 10.30-11.15 uur, in theater 7.

Presentatie ‘Leerlijn Digitale geletterdheid vanuit hart en ziel’

Voor het team van de Delftse basisschool Widar was het niet de vraag óf digitale geletterdheid bij hun vrijeschoolonderwijs zou passen, maar wel hoe. “Centraal in ons onderwijs staat hoe we ons tot de wereld verhouden. Daar hoort inmiddels ook de digitale wereld bij”, zegt Widar-medewerker Anna de Jongh. “Vanuit onze onderwijsvisie zijn we na gaan denken over de specifieke invulling van digitale geletterdheid voor ónze leerlingen, ónze school en óns onderwijsprogramma. Pas daarna kijken we welke middelen ons daarbij van dienst kunnen zijn. Die werkwijze kan ik iedereen aanraden.”

De Jongh is intern begeleider op vrijeschool Widar en projectleider van de leerlijn digitale geletterdheid op haar school. “We willen onze leerlingen bijbrengen hoe ze ict veilig, vaardig, aardig en waardig gebruiken. We kijken vanuit onze pedagogische visie naar de inzet van ict. Wat er technisch mogelijk is, is voor ons niet leidend”, legt De Jongh uit.

Speciale aandacht voor creativiteit

Creativiteit is een speciaal aandachtspunt op vrijeschool Widar. “We zijn erop uitgekomen dat creatieve uitingen ook de vorm kunnen hebben van bijvoorbeeld een stop motionfilmpje, een YouTube-filmpje, een website, een vlog of een Prezi. We willen dat onze leerlingen vijf technieken leren, waarmee ze zich creatief kunnen uiten. Hiertoe hebben we een lijst opgesteld met alle mogelijke tools die ze kunnen inzetten. Net als bij schilderles willen we onze leerlingen de vaardigheden bijbrengen die ten grondslag liggen aan creatieve uitingen in digitale vorm. Het is goed als je kennis van en ervaring met een aantal technieken hebt opgedaan en dat je weet dat er nog veel meer is. Bijzonder is dat beeldschermen daarbij lang niet altijd nodig zijn. De principes achter ICT kun je leerlingen heel goed laten ontdekken met voorbeelden. Begrijpen ze de achterliggende principes, dan zijn ze in staat om zelf te gaan creëren in plaats van enkel te consumeren. Dat proces willen we bereiken.”

De Nationale Onderwijs Tentoonstelling

De Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) is een groot evenement voor onderwijzend Nederland dat zich richt op Kinderopvang, het Primair Onderwijs, Voortgezet onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs. ‘De sleutel voor beter onderwijs’, dat is het thema van de editie in 2019.