Diversiteit en toegankelijkheid op de vrijeschool

28 december 2021

De grondlegger van vrijescholen, Rudolf Steiner, maakte zich sterk voor sociale vernieuwing. Op de eerste vrijeschool, gesticht in Stuttgart in 1919, zaten kinderen van fabrieksarbeiders en van directeuren bij elkaar in de klas. Dat was voor die tijd een ongehoord diverse samenstelling. Diversiteit en toegankelijkheid zijn belangrijke thema's binnen onze samenleving, versterkt door bijvoorbeeld de Black Lives Matter beweging en Pride.

De Vereniging van vrijescholen zet zich in voor het toegankelijk maken van vrijeschoolonderwijs en voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht leeftijd, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, sociaaleconomische achtergrond, afkomst, gender en seksuele geaardheid (LHBTQI+), levensbeschouwing/religieuze overtuiging, culturele achtergrond, fysieke kenmerken en geestelijke/lichamelijke beperkingen.

In december 2021 werd een diversiteitscode vastgesteld op de algemene ledenvergadering van de Vereniging van vrijescholen. Dit werkdocument, dat uitnodigt tot ontwikkeling en gesprek, vervangt de non-discriminatiecode.

Ook in 2022 worden bijeenkomsten georganiseerd voor de leden over de praktische vertaling van de uitgangspunten van de code. Meer informatie en de diversiteitscode vind je op Diversiteit en toegankelijkheid.