Artikel Seizoener: Diversiteit moet je doen

16 juni 2022 Nieuws

De grondlegger van vrijescholen, Rudolf Steiner, maakte zich sterk voor sociale vernieuwing. Op de eerste vrijeschool (Stuttgart, 1919) zaten kinderen van fabrieksarbeiders en van directeuren bij elkaar in de klas. Voor die tijd een ongehoord diverse samenstelling. Het was ook de tijd dat christelijke tradities in Europa de boventoon voerden en verweven werden met het onderwijs.

Wanneer we de blik echter naar binnen richten, zien we dat de diverse samenleving anno 2022 onvoldoende vertegenwoordigd is in de vrijeschool. Was de kernboodschap bij de oprichting niet dat iedereen mee kan doen?

Lees hier het artikel dat recent in tijdschrift de Seizoener verscheen, waarin twee vrijescholen aan het woord komen die intercultureel onderwijs hoog op de agenda hebben staan -en met aanpassingen op verschillende gebieden- de toegankelijkheid vergroten.

Meer informatie vind je ook in het webdossier diversiteit en toegankelijkheid.