Emile Roemer nieuwe toezichthouder van vrijescholen SGVVS

19 maart 2019 Nieuws   Persberichten
Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

Emile Roemer is vandaag benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van SGVVS, de overkoepelende stichting van vier vrijescholen in Eindhoven, Nijmegen en Zeist. Dat laat het bestuur van de stichting vandaag weten in een persbericht. De benoeming is voor een periode van vier jaar.

Roemer was eerder leerkracht, locatieleider van een basisschool, wethouder, lid van de Tweede Kamer en fractievoorzitter van de SP. Hij is nu waarnemend burgemeester van Heerlen.

Emile heeft hart voor onderwijs en een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

De raad van SGVVS is blij met zijn aantreden. Waarnemend voorzitter Merlijn Trouw: ”Emile heeft hart voor onderwijs en een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Wij zijn verheugd dat hij het voorzitterschap op zich wil nemen. Van harte verbindt hij zich als toezichthouder aan het vrijeschoolonderwijs, in het bijzonder aan de opdracht om de kwaliteit, eigenheid en bereikbaarheid van het vrijeschoolonderwijs verder te versterken.”

Vier vragen aan Emile Roemer

Naar aanleiding van de benoeming stelden we vier vragen aan Emile Roemer over zijn visie op het onderwijs en de vrijeschool in het bijzonder.

  • Wat is uw persoonlijke verbinding met het onderwijs?

Zelf ben ik jarenlang leraar geweest in Beuningen en Boxmeer en heb ik gezien hoe goed het is dat leerlingen een sterke basis meekrijgen. Daarmee kunnen ze hun plek vinden in de samenleving en daar hebben ze een leven lang plezier van. Het onderwijs heeft ook een belangrijke maatschappelijke rol. Naast allerlei vakken is de school een oefenplaats voor goed burgerschap en democratie. Een kleine samenleving op zichzelf. Die veilige ruimte hebben leerlingen nodig. Ik heb hart voor het onderwijs en ik draag graag mijn steentje bij via de Raad van Toezicht van SGVVS.

  • Hoe kijkt u naar het leraarschap in deze tijd?

Leraren zijn dé sleutelfiguren op school. Zij zijn de professionals die zich dag na dag inzetten om kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling. Door werkdruk, stakingen, discussies over budgetten en bezuinigingen, lijkt er een schaduw te vallen over dat prachtige beroep. Dat is zonde. Bij mijn kennismaking met de vrijeschool heb ik gezien dat leraren zélf onderwijs maken, dat ze leerlingen zien in hun persoonlijke ontwikkeling en dat ze een spiegel en een venster voor die leerling willen zijn. Dat vind ik vakmanschap. Zo zie ik de leraar.

  • De vrijeschool bestaat wereldwijd 100 jaar in 2019, het vrijeschoolonderwijs is groter dan ooit. In Nederland en op veel andere plekken in de wereld is er steeds meer belangstelling. Heeft u een verklaring daarvoor?

Vrijescholen hebben een duidelijk pedagogisch plan en een eigen visie op onderwijs. Daarin staat de brede persoonsvorming van leerlingen centraal. Dat brede profiel, dát spreekt ouders aan. Onderzoek laat dat zien, maar je hoort het ook om je heen. Je ziet het steeds meer terug in de samenleving, dat mensen zelf hun koers willen bepalen. In het onderwijs zie je dat bewustzijn bij ouders die verder kijken dan de school in de buurt en zelfs bereid zijn om scholen te stichten, hoe lastig dat ook kan zijn.

  • Vrijescholen spreken een steeds breder publiek aan, maar bereiken nog niet overal alle lagen in de samenleving. Een grotere bereikbaarheid is één van de aandachtspunten van SGVVS. Waar ziet u kansen voor de vrijeschool?

Alle scholen moeten streven naar een brede bereikbaarheid. Vrijescholen hebben misschien wel in het bijzonder de opgave om te laten zien dat de deur open staat voor alle leerlingen. Dat kunnen we doen door onze visie uit te dragen op het onderwijs en de samenleving. Dát zichtbaar maken, dat is belangrijk. Aan de andere kant moeten vrijescholen wel in staat worden gesteld om alle onderwijsleerwegen aan te bieden. Middelbare vrijescholen hebben nu vaak geen licenties voor de leerwegen VMBO Basis en Kader, terwijl daar wel behoefte aan is. Daar ligt nog een interessante mogelijkheid.