Vrijeschoolbeweging in actie voor scholen en kinderen in nood

29 juni 2020 Nieuws
Foto: Internationaal Hulpfonds
Foto: Internationaal Hulpfonds

Nu het coronavirus de wereld een tijd in zijn greep heeft, worden de gevolgen voor kinderen en scholen steeds meer zichtbaar. Zo ook in landen waar Waldorf Kindergartens en vrijescholen zijn gevestigd. Met name op de plekken waar geen overheidssubsidie beschikbaar is, hebben zij steeds meer moeite om overeind te blijven. Daarom komen veel organisaties uit de internationale vrijeschoolbeweging nu in actie. Onder meer IASWECE, De Vrienden van Waldorf en het Internationaal Hulpfonds doen verschillende oproepen om scholen en kinderen in nood te steunen.

WOW-campagne 2020

Tussen 29 september en 29 november kunnen leerlingen en scholen meedoen aan de jaarlijkse WOW-actie, een initiatief van de Vrienden van Waldorf. Traditiegetrouw gaat het om een campagne ván scholen vóór scholen. Dit jaar is het thema: 'Jouw dag, jouw activiteit'.

Met acties van leerlingen kunnen we de gevolgen van de coronacrisis aanpakken

De organisatie: 'In veel landen kunnen kinderen op dit moment niet naar school en ook thuis krijgen zij geen les. Het ontbreken van de dagelijkse schoolmaaltijden leidt daarnaast zelfs soms tot gezondsheidsproblemen. Samen willen we via de WOW-acties van leerlingen de gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk aanpakken.'

Leerlingen en scholen kunnen hun eigen WOW-actie aanmelden via de campagnewebsite. Ook kunnen zij via de website van de Vrienden van Waldorf op de hoogte blijven van nieuws en van WOW-acties van andere scholen óf ideeën opdoen voor eigen acties. Ook kunnen scholen de campagneflyer verspreiden.

Oproep IHF aan vrijescholen: doe mee aan onze WOW-actie

Vrijescholen en leerlingen kunnen er ook voor kiezen om mee te doen aan de landelijke WOW-actie van het IHF (Internationaal Hulpfonds voor vrijeschoolpedagogie). Zij starten in deze internationale actiemaand een campagne om vrijescholen in het buitenland, waarvan het voortbestaan bedreigd wordt, te helpen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen scholen daarover meer informatie. Ook kunnen zij dan terecht op de website van het IHF.

De organisatie: 'De coronacrisis heeft enorme gevolgen op veel plekken in de wereld. Arme landen treft deze crisis bijzonder hard. Lockdowns betekenen vaak dat ouders werk verliezen. Voor de gezinnen leidt dit zelfs tot honger en voor de scholen betekent dit dat ze schoolgeld mislopen. De scholen ontvangen geen subsidie en sluiting ligt op de loer. Terwijl juist in deze tijden scholen een veilige haven zijn voor het kind.

We roepen vrijescholen op om in het nieuwe schooljaar mee te doen aan deze actie!

Samen kunnen we helpen om sluiting van de scholen te voorkomen. We roepen alle vrijescholen op om aan deze actie mee te gaan doen vanaf de start van het nieuwe schooljaar.

Corona Hulpfonds

Naast deze acties waarin scholen en leerlingen zelf kunnen bijdragen via eigen campagnes en activiteiten, is er ook een Corona Hulpfonds in het leven geroepen. Onder meer IASWECE, de internationale Waldorforganisatie voor het jonge kind, heeft zich samen met de Vrienden van Waldorf én diverse andere partners aangesloten bij het Corona Hulpfonds.

Het fonds staat open voor kinderopvangcentra en vrijescholen en richt zich op een overbruggingsperiode van 3-6 maanden. De middelen die ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld om bestaande kosten te dekken, zoals de huur en personeelskosten. Meer informatie over het fonds en doneren staat op het website van IASWECE.