Komt er een vrijeschool in Houten?

27 januari 2020 Nieuws   Vrijescholen
Foto: Facebook Vrije School Initiatief Houten
Foto: Facebook Vrije School Initiatief Houten

Of er een vrijeschool komt in Houten? Als het aan de initiatiefnemers ligt wel! In Houten kunnen kinderen naar het openbaar of christelijk onderwijs én ook naar Montessori- of Daltononderwijs. Alleen aan een vrijeschool ontbreekt het nog. Een zestal ouders is nu een initiatief gestart om de mogelijkheden te onderzoeken. Ze vinden het opvallend dat er in een grote gemeente als Houten waar veel kinderen zijn geen vrijeschool is.

Eén van de ouders, Marlies Kannegieter, heeft zelf een gastouderopvang die voor een deel geïnspireerd is door de antroposofie. Zij merkt bij veel ouders dat het vrijschoolonderwijs hen aanspreekt. Haar oudste kind ging als kleuter naar een vrijeschool. ,,Mede dankzij die ervaring gun ik al mijn gastkindertjes een warme en rijke leeromgeving die de vrijeschool in mijn ogen is."

Aan de slag

Van de Vereniging van vrijescholen ontving de initiatiefgroep een handreiking voor nieuwe initiatieven, waarin een aantal wezenlijke stappen beschreven wordt om te komen van idee tot oprichting. De groep ouders verkent nu de verschillende mogelijkheden en gaat binnenkort met onderwijswethouder Kees van Dalen in gesprek.

Benieuwd naar de handreiking? Bekijk het inkijkexemplaar en vraag de volledige handreiking kosteloos aan via het bestelformulier.

Informatiebijeenkomst

Uiteindelijk is de animo onder ouders vaak doorslaggevend. Om daar meer zicht op te krijgen en om geïnteresseerden te informeren over het vrijeschoolonderwijs komt er binnenkort een informatieavond. Deze bijeenkomst vindt plaats op 6 februari vanaf 20.00 uur in het buurthuis van Ecowijk Mandora in Het Hout te Houten. Er zijn een drietal sprekers: de oprichter van de Vrije School Amerongen, een docent van een vrijeschool en een leerling die vertelt over haar ervaringen.

Aanmelden voor de informatieavond kan door een e-mail te sturen naar de initiatiefgroep. Ook is er een Facebookpagina opgericht, waar alle ontwikkelingen gevolgd kunnen worden.

Thema's