Laurens Knoop nieuwe voorzitter Vereniging van vrijescholen

05 oktober 2020 Nieuws   Persberichten
Foto: Laurens Knoop, voorzitter van de Vereniging van vrijescholen
Foto: Laurens Knoop, voorzitter van de Vereniging van vrijescholen

Laurens Knoop heeft op vrijdag 2 oktober officieel de voorzittershamer van de Vereniging van vrijescholen overgenomen van Rian van Dam, die zeven jaar invulling gaf aan deze rol. Knoop is benoemd voor een periode van drie jaar.

Laurens Knoop maakte als leerling al kennis met de vrijeschool, die hij doorliep in Breda en afsloot in Zeist. Dat hij de vrijeschool een warm hart toedraagt bleek eerder al toen hij eind 2019 rondom het 100-jarig jubileum op een evenement met 2.500 vrijeschoolleraren terugblikte op zijn tijd op de vrijeschool. Voor Knoop was de vrijeschool een plaats om zichzelf te ontdekken en er werd de basis gelegd om later met een open blik de wereld in te treden.

De vrijeschool is mijn heimat. Het voelt als thuiskomen dat ik nu - na al die omzwervingen - mijn steentje bij mag dragen aan mijn grote liefde voor het vrijeschoolonderwijs.

Een school voor het leven

Voor veel mensen is Laurens Knoop bekend als één van de oprichters van de The School of Life in Nederland. Bij deze internationale organisatie werkte Knoop op het snijvlak van onderwijs en visie, waarbij persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen voorop staat én inzichten uit de filosofie, psychologie en kunsten een belangrijke rol spelen. Een plek die volgens Knoop 'mooi aansluit op het gedachtegoed van de vrijeschool, dat realiseer ik me nu.'

Over zijn rol als nieuwe voorzitter zegt Knoop: 'De vrijeschool is mijn heimat. Het voelt als thuiskomen dat ik nu - na al die omzwervingen - mijn steentje bij mag dragen aan mijn grote liefde voor het vrijeschoolonderwijs. Dat ik dat ga doen als voorzitter van de Vereniging van vrijescholen is voor mij een ongelooflijke eer. Ik ben mijn voorganger Rian van Dam dankbaar voor de enorme toewijding, waarmee zij samen met het mooie bestuursteam de Vereniging heeft geprofessionaliseerd. Ik heb zin in dit avontuur in een bestuurlijke rol die ook nieuw voor mij is.

Visie voor lange termijn

Knoop grijpt de komende periode aan om kennis te maken met de scholen en het netwerk van de Vereniging. Ook gaat hij samen met de vrijescholen aan de slag met het vormen van een agenda en een werkplan op basis van een langetermijnvisie richting 2025.