Maatschappelijk middenveld roept op tot aanpak hoge regeldruk

02 november 2017 Nieuws

Elf organisaties uit onder meer het onderwijs, de volkshuisvesting en de zorg klagen samen de regeldruk aan. Vertrouw ons weer, zeggen ze tegen het nieuwe kabinet in een brandbrief die recent werd gepubliceerd in NRC. De Vereniging van vrijescholen ziet deze actie als een steun in de rug voor al die leerkrachten, die hun tijd willen besteden aan het onderwijs zelf: aan lesgeven en aan het maken onderwijs.

Méér ruimte voor leerkracht en school

Méér ruimte voor de professional: méér ruimte voor de leerkracht en de scholen. Dat is de oproep van vrijescholen en de rode draad van de reactie van de Vereniging van vrijescholen op het regeerakkoord. “Het is goed om te zien dat ook het maatschappelijk middenveld van zich laat horen en duidelijk stelt dat hier een rol is weggelegd voor het nieuwe kabinet”, reageert Rian van Dam, voorzitter van de Vereniging van vrijescholen.

Maak einde aan “opstapeling verantwoordingseisen”

In de brandbrief van onder meer de PO-raad en de VO-raad, trekken de ondertekenaars hun conclusie: de controle op semi-publieke instellingen en de regels waaraan zij moeten voldoen, zijn doorgeschoten. Zij roepen het kabinet op een einde te maken aan de “opstapeling van verantwoordingseisen”. De branche-organisaties pleiten voor meer verantwoordelijkheid voor professionals, minder regelgeving en meer ruimte om zelf te beslissen over wat past. De Vereniging van vrijescholen is benieuwd op welke wijze de politiek gehoor gaat geven aan deze oproep.

Lees ook het bijbehorende artikel in NRC: “Dokters en leraren willen niet werken als machientjes”