Michel Rog benoemd tot nieuwe voorzitter van de Vereniging van vrijescholen

07 december 2023

Michel Rog is per december benoemd en neemt daarmee de rol van voorzitter over van Laurens Knoop. Michel is geen onbekende binnen onze vereniging. Sinds een jaar levert hij een waardevolle bijdrage als politiek adviseur, maar zijn betrokkenheid bij de vrijescholen en het onderwijs reikt verder dan dat.

Michel is zijn hele werkzame leven actief geweest in en voor het onderwijs. Na afronding van de lerarenopleiding Maatschappijleer werkte hij als leraar in het voortgezet onderwijs. Later als voorzitter van CNV Onderwijs en daarna als Tweede Kamerlid, waar hij het woord voerde over Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als Kamerlid heeft hij zich ingezet voor afschaffing van de kleutertoets en was hij mede-indiener van een initiatiefwet voor een ander rol van de Onderwijsinspectie. Tijdens zijn Kamerlidmaatschap is hij twee jaar columnist bij Seizoener geweest.

Sinds twee jaar werkt Michel als zelfstandig adviseur in verschillende rollen voor vakbonden en onderwijsorganisaties. Daarnaast is hij partner bij een public affairs bureau in samenwerking met Petities.nl. In die rol helpt hij om maatschappelijke initiatieven een plek op de politieke agenda te krijgen.

Michel brengt niet alleen zijn ervaring als oud-leerling en leraar mee, maar ook zijn politieke inzichten die hij de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Zijn passie voor vrijeschoolonderwijs en zijn toewijding aan het creëren van positieve verandering in het onderwijs zijn duidelijk zichtbaar in zijn werk.

In zijn nieuwe rol als voorzitter wil hij bijdragen aan de interne verbinding van de vrijeschool gemeenschap. Daarnaast ziet Michel een duidelijke opdracht voor zichzelf en de Vereniging van vrijescholen. ‘Met lef en durf naar voren stappen, staan voor een brede pedagogische opdracht en daarbij zelfbewustzijn uitstralen.’ Zijn visie belooft een inspirerende koers voor onze vereniging.

We feliciteren Michel met zijn benoeming en ondersteunen hem in zijn missie om het vrijeschoolonderwijs te versterken. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking onder zijn leiderschap.

Michel Rog:

‘Ik vind het een geweldige eer om voorzitter te zijn van Vereniging van vrijescholen. Graag draag ik bij aan de interne verbinding van de vrijeschoolgemeenschap en zal ik extern onze onderwijsvisie met verve uitdragen. ‘