Minor Vrijeschoolonderwijs komend jaar weer van start!

15 april 2020 Opleidingen
Locatie van de HAN in Nijmegen
Locatie van de HAN in Nijmegen

Alle pabo-studenten in Nederland kunnen ook komend jaar weer de minor Vrijeschoolonderwijs volgen aan de HAN in Nijmegen. Met het behalen van de minor kunnen studenten na hun afstuderen ook op een vrijeschool aan de slag. Geïnteresseerde studenten kunnen informatie krijgen en zich inschrijven via Kiesopmaat.

Sinds dit studiejaar werkt de Vrijeschool Pabo (Hogeschool Leiden) samen met Hogeschool Arnhem Nijmegen en de twee grote vrijschoolbesturen Pallas en Athena. De minor werd ontwikkeld om te kunnen voorzien in een toenemende behoefte aan opgeleide vrijeschoolleraren in het oosten van Nederland.

Het is een inspirerende, leerzame, creatieve, bijzondere aanvulling op mijn reguliere pabo-opleiding.

In februari startte een eerste groep enthousiaste pabo-studenten met de minor. Hoewel de minor pas halverwege is, halen studenten én docenten al veel inzichten en inspiratie uit de lessen. Een student zegt daarover: “Het is een inspirerende, leerzame, creatieve, bijzondere aanvulling op mijn reguliere pabo-opleiding. Het leert mij om op een andere manier naar kinderen te kijken, vanuit het totale mensbeeld, op een andere manier les te geven en daarbij gebruik te maken van eigen kwaliteiten”.

Over de minor Vrijeschoolonderwijs

In deze minor maken studenten kennis met het vrijeschoolonderwijs zowel in de lessen als in een stage. De studenten gaan zich verdiepen in wat het vrijeschoolonderwijs maakt wat het is, door bijvoorbeeld te leren om op een kunstzinnige manier te onderwijzen. Ook het zelf ontwerpen van een ochtendspel bij de kleuters of het periodeonderwijs waarbij de kinderen gedurende drie of vier weken, iedere dag twee uur lang, zich verdiepen in een bepaalde, nieuwe leerstof staat centraal . Enkele voorbeelden zijn rekenen, dierkunde en geschiedenis. Daarnaast maken de studenten kennis met de vertel-en ontwikkelstof behorend bij de verschillende leerjaren.

De inhoud

Het ontwikkelen van eigen leraarschap als een vorm van sociaal kunstenaarschap is het hoofddoel van de minor. De volgende elementen vormen hiervoor de basis:

  • Kennismaken met de menskunde gebaseerd op de antroposofie waarbij je reflecteert op je eigen ontwikkeling.
  • Zelfstandig een periode of een ochtendspel (kleuterklas) kunnen maken die aansluit bij de ontwikkelingsfase van de kinderen.
  • Zicht krijgen op vrij spelend leren.
  • Leren kijken naar de kinderen vanuit de menskunde. Het proces van de kinderbespreking leren doorlopen.
  • Eigen vaardigheid ontwikkelen op het gebied van de kunstvakken schilderen, vormtekenen, boetseren, euritmie, vertellen, (textiele) handvaardigheid en muziek.
  • Het aanleggen van een inspiratiemap van vrijeschool-werkvormen.
  • Het leren ontwerpen, plannen, uitvoeren en verslag leggen van een eigen onderwijs-ontwikkelproject.

Interesse?

Wil je je persoonlijk leraarschap ontwikkelen op basis van betrokkenheid met en vertrouwen in kinderen? Wil je hen als uitgangspunt nemen voor het onderwijs dat je voor een groot deel zelf leert vormgeven (kunstzinnig onderwijzen)? Dan is deze minor wellicht iets voor jou.

  • Ben je student en wil je meer weten of je direct inschrijven? Ga dan naar Kies op Maat.
  • Werk je in het onderwijs (basisschool of pabo) en wil je meer weten? Stuur dan Ewen e-mail naar Angelique Prins.