Dialoog en feest bij jaarlijkse conferentie middelbare vrijescholen

03 april 2019 Vrijescholen
Concertgebouw De Vereeniging
Concertgebouw De Vereeniging

"In plaats van jarenlange voorbereidingen op examens moet er in het onderwijs meer maatwerk zijn gericht op de ontwikkeling van de leerling. Het examen is niet het einddoel, maar de start van het vervolg." Dat zei Paul Rosenmöller tijdens de jaarlijkse conferentie voor middelbare vrijescholen.

Na een prachtige opmaat met Hebreeuwse liederen door Lia van Veghel en haar dochter Mariza Honings, verzorgde Rosenmöller een inleiding. Onder leiding van bestuurder Frans Ebskamp sprak hij aansluitend met deelnemers in de zaal en panelleden Bregje Beerman (docent), Aziza Mayo (lector) en Gijs van Lennep (rector en bestuurslid van de Vereniging van vrijescholen).

Onderwijs moet anders georganiseerd worden, meer rondom de behoeftes en talenten van leerlingen, dan vanuit het betonnen systeem van roosters en formatie

De voorzitter van de VO-raad hield in zijn inleiding een pleidooi voor kansengelijkheid, een onderwijsstelsel met méér samenwerking, minder werkdruk, meer waardering voor leraren, méér maatwerk én een betere aansluiting in de doorlopende leerlijn. Zo moet er een zachtere overgang tussen het primair en het voortgezet onderwijs komen en een betere balans tussen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs. Ook wil Rosenmöller dat leerlingen van diverse achtergronden langer bij elkaar in de klas blijven. "Ieder kind heeft recht op het beste onderwijs en dezelfde kansen".

Vrijescholen zijn goed in de brede aanpak als het gaat om persoonsontwikkeling

Voor de vrijescholen waren er felicitaties voor het 100-jarig jubileum en complimenten voor het brede lessenpakket, de integrale aanpak en de integratie van beweging en spel in het onderwijs. 'Vrijescholen zijn goed in de brede aanpak als het gaat om persoons- en talentontwikkeling'.

Perspectief verbreden

Aziza Mayo, lector vrijeschoolonderwijs, stelde in een reactie dat er nu in het onderwijs wel erg veel nadruk ligt op het bieden van maatwerk gericht op talentontwikkeling. Daarmee doelde zij op het risico tot versmalling van de opdracht van het onderwijs.

De opdracht is juist om het perspectief van leerlingen op zichzelf en de wereld te openen, te verbreden

Volgens Mayo is het de opdracht om het perspectief van leerlingen op zichzelf en de wereld te openen, te verbreden. 'Dat vraagt juist ook dat je onderwerpen ontdekt en ervaringen op doet met dingen die je nog niet kent, kunt of leuk en interessant vindt. Daar moet je leerlingen tijd en ruimte voor geven. Zodat zij kunnen verkennen en ontdekken en zich kunnen bekwamen in een veel breder palet van vermogens en talenten.'

Vrijeschoolonderwijs anno 2019

Tijdens een wisselprogramma met een goedverzorgde lunch én vak- en werkgroepen, werden opbrengsten verzameld en opgetekend. Een resultaat van een reeks van conferenties die de afgelopen drie jaar in het teken stond van de vraag 'waar moet het vrijeschoolonderwijs anno 2019 aan voldoen?'. De inzichten die deze vraag hebben opgeleverd worden gebundeld en komen terug in het programma van het grote Waldorf100 Festival voor alle vrijescholen dat plaatsvindt op 20 september in Maarssen in het kader van het 100-jarig jubileum.

Liza Ferschtman en Hans Hannemann

Oud-vrijeschoolleerling Lisa Fertschmann verzorgde in de middag een prachtig en betoverend vioolconcert. Daarna werd, onder het genot van de muziek van singer-songwriter Hans Hannemann, de dag afgesloten met een hapje en drankje.