Nieuwe bestuursleden stellen zich voor

18 oktober 2018 Nieuws
Landgoed Kraaybeekerhof
Landgoed Kraaybeekerhof


Voor de zomer heeft de Vereniging van vrijescholen afscheid genomen van bestuurslid Artho Jansen. Als bestuurder van de Stichting Vrijescholen Zuid West Nederland vertegenwoordigde hij binnen de vereniging het voortgezet onderwijs. Zijn functie is inmiddels overgenomen door Wiebe Brouwer, bestuurder van Stichting voor Voorgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland. Het bestuur is daarnaast het afgelopen jaar uitgebreid met een schoolleider uit het voortgezet onderwijs. Gijs van Lennep van de Stichtse Vrije School in Zeist vervult deze functie.

Wiebe Brouwer

Sinds eind 2014 ben ik verbonden als bestuurder aan de stichting Voortgezet Vrijeschoolonderwijs NH. Ik mag wat betekenen voor de samenwerking tussen het Geert Groote College in Amsterdam, het Rudolf Steiner College in Haarlem en de Adriaan Roland Holstschool in Bergen.Voor de vereniging zie ik mooie kansen om het kwaliteitskader verder uit te werken. Waar staan we vandaag de dag voor? Wat zijn de goede dingen en waarom? Biesta’s actuele kijk op socialisatie en subjectwording vind ik inspirerend in het licht van de traditie van de vrijeschool.

Bijna 35 jaar ben ik al doende in het onderwijs. Lang stond ik niet zozeer voor de klas als wel in de klas als geschiedenisleraar. Onderwijs is zeg maar echt mijn ding. Van huis uit ben ik pianostemmer. In de jaren ’80 volgde ik de opleiding pianotechniek aan de LTS Westerstraat in Amsterdam. Ik stem nog steeds, zij het minder dan voorheen. Stemmen gaat over harmonie, die onbereikbaar blijft. In de gelijkzwevende stemming zijn alle kwinten te klein, de tertsen veel te groot, net als de sexten. Alleen de octaven zijn zuiver. In het stemmen zie en hoor ik een parallel met leiding geven. Het doel is de harmonie in een school, of in de stichting, terwijl je weet dat in die harmonie er volop spanning blijft door al die onzuivere intervallen binnen het octaaf.

Gijs van Lennep

Mijn eerste kennismaking en ervaring met de vrijeschool vond plaats toen ik 14 was en overstapte van de 2e klas gymnasium naar de 9e klas in de vrijeschoolbovenbouw. Vrienden van de lagere school waren naar de vrijeschool gegaan en zij kregen daar wat ik miste op het gymnasium: veel cultuur, inhoud en samenhang. Op die school werd vooral gemopperd over het verval van het oude gymnasium (het was een van de eerste leerjaren van de Mammoetwet) en dat het allemaal niets meer voorstelde. Dat gebrek aan inspiratie beleefde ik eigenlijk ook zo en de overstap naar de vrijeschool is mij zeer goed bevallen.

Na 14 jaar gewerkt en gestudeerd te hebben in binnen- en buitenland, ben ik als (vervangings-)leraar geschiedenis en maatschappijleer op de Stichtse Vrije School terechtgekomen. Daar ben ik na en paar jaar ook lid van de schoolleiding geworden en sinds 1997 ben ik daar rector met ook nog steeds lesgevende taken. Naast mijn werk voor de school heb ik een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies bij onderwijs-gerelateerde organisaties.

Huidige samenstelling bestuur

Sinds 2018 heeft de Vereniging van vrijescholen vijf bestuursleden:

  • Rian van Dam (voorzitter)
  • Jeroen Gommers (penningmeester), bestuurder PO
  • Harry Gubbels (bestuurslid), schoolleider PO
  • Wiebe Brouwer (secretaris), bestuurder VO
  • Gijs van Lennep (bestuurslid), schoolleider VO