Nieuwe middelbare vrijeschool Uden start komend schooljaar

15 april 2021 Vrijescholen
Een deel van de werkgroep Waldorf Uden: Yvette, Alwin, Joyce en Esther. (foto: Henk Lunenburg)
Een deel van de werkgroep Waldorf Uden: Yvette, Alwin, Joyce en Esther. (foto: Henk Lunenburg)

Waldorf Uden gaat komend schooljaar van start! De nieuwe middelbare vrijeschool in Noord-Brabant start met twee klassen met in totaal ongeveer 40 leerlingen en gaat onderdeel uitmaken van het Udens College. Een klein groepje leerlingen komt van de plaatselijke vrijeschool in het basisonderwijs. Meer nog heeft de school een streekfunctie en is er een aantrekkingskracht op leerlingen uit de brede omgeving, die door het aanbod van de vrijeschool worden aangesproken.

We zijn ontzettend blij met de samenwerking binnen het Udens College en ook kijken we uit naar de verbinding met de vrijeschoolgemeenschap

De werkgroep die de afgelopen twee jaar druk bezig was met het opzetten van de nieuwe vrijeschool is blij met het grote succes, zo meldden zij op de website van Waldorf Uden. 'We zijn ontzettend blij met de samenwerking binnen het Udens College en ook kijken we uit naar de verbinding met de vrijeschoolgemeenschap', vertelt Joyce Römkens, één van de werkgroepleden.

Animo voor twee klassen

Een jaar eerder kon de school nog niet van start omdat er net te weinig aanmeldingen waren om te beginnen met één klas. Voor een deel had dat te maken met de bekendheid van het initiatief en de timing. Zo zijn veel leerlingen in groep 8 vaak al vroegtijdig bezig met het proces rond de middelbare schoolkeuze. Een jaar later is de animo zo groot dat er zelfs met twee klassen gestart kan worden.

Het gaat om twee heterogene klassen voor vmbo-t-, havo- en vwo-niveau, waarin kinderen mét en ván elkaar kunnen leren. Daarbij wordt gewerkt vanuit het antroposofisch gedachtegoed, waarin de brede ontwikkeling van kinderen centraal staat. Het onderwijs van Waldorf Uden wordt vormgegeven vanuit het hoofd, de handen en het hart én er is veel aandacht voor ambachtelijke vakken en kunstzinnige werkvormen.

Vacature

Op dit moment is Waldorf Uden nog op zoek naar een ervaren vrijeschooldocent om het team te versterken en de nieuwe vrijeschoolstroom mede door te ontwikkelen. Tot en met 18 april kunnen geïnteresseerden kandidaten zich nog melden.

Thema's