Nieuwe minor vrijeschoolonderwijs start in Nijmegen

13 februari 2019 Opleidingen

Alle pabo-studenten in Nederland kunnen vanaf komend studiejaar (2019-2020) een minor Vrijeschoolonderwijs volgen in Nijmegen. Met het behalen van de minor kunnen pabo-studenten na hun afstuderen ook op een vrijeschool aan de slag.

De Vrijeschool Pabo van Hogeschool Leiden en de Pabo van Hogeschool Arnhem Nijmegen hebben samen met Stichting Vrijescholen Athena en Stichting Pallas deze minor ontwikkeld om in de behoefte van meer opgeleide vrijeschoolleraren in het oosten van het land te kunnen voorzien.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op Kiesopmaat.

De minor

Het vrijeschoolonderwijs gelooft in het versterken van de talenten die ieder kind al in zich heeft. We stellen onszelf de vraag ‘wat kan dit kind toevoegen?’ en ‘wat wil hij zelf vormgeven?’. Deze gedachte wint steeds meer terrein: in de afgelopen tien jaar is het aantal leerlingen aan een vrijeschool met 35% toegenomen en op meerdere plekken ontstaan nieuwe vrijescholen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in creativiteit, inventiviteit, originaliteit en cognitiviteit. Maar ook onderwijs dat werkt vanuit een doel in plaats van een methode. Een aanpak gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie.

In deze minor maken studenten kennis met het vrijeschoolonderwijs zowel in de lessen als in een stage. De studenten gaan zich verdiepen in wat het vrijeschoolonderwijs maakt wat het is, door bijvoorbeeld te leren om op een kunstzinnige manier te onderwijzen. Ook het zelf ontwerpen van een ochtendspel bij de kleuters of het periodeonderwijs waarbij de kinderen gedurende drie of vier weken, iedere dag twee uur lang, zich verdiepen in een bepaalde, nieuwe leerstof staat centraal . Enkele voorbeelden zijn rekenen, dierkunde en geschiedenis. Daarnaast maken de studenten kennis met de vertel-en ontwikkelstof behorend bij de verschillende leerjaren.

De inhoud

Het ontwikkelen van eigen leraarschap als een vorm van sociaal kunstenaarschap is het hoofddoel van de minor. De volgende elementen vormen hiervoor de basis:

  • Kennismaken met de menskunde gebaseerd op de antroposofie waarbij je reflecteert op je eigen ontwikkeling.
  • Zelfstandig een periode of een ochtendspel (kleuterklas) kunnen maken die aansluit bij de ontwikkelingsfase van de kinderen.
  • Zicht krijgen op vrij spelend leren.
  • Leren kijken naar de kinderen vanuit de menskunde. Het proces van de kinderbespreking leren doorlopen.
  • Eigen vaardigheid ontwikkelen op het gebied van de kunstvakken schilderen, vormtekenen, boetseren, euritmie, vertellen, (textiele) handvaardigheid en muziek.
  • Het aanleggen van een inspiratiemap van vrijeschool-werkvormen.
  • Het leren ontwerpen, plannen, uitvoeren en verslag leggen van een eigen onderwijs-ontwikkelproject.

Interesse?

Wil je je persoonlijk leraarschap ontwikkelen op basis van betrokkenheid met en vertrouwen in kinderen? Wil je hen als uitgangspunt nemen voor het onderwijs dat je voor een groot deel zelf leert vormgeven (kunstzinnig onderwijzen)? Dan is deze minor wellicht iets voor jou.

  • Ben je student en wil je meer weten of je direct inschrijven? Ga dan naar Kies op Maat.
  • Werk je in het onderwijs (basisschool of pabo) en wil je meer weten? Neem dan contact op met Angelique Prins via prins.a@hsleiden.nl.