Nieuwe opleidingsmanager Vrijeschool Pabo

20 september 2021 Nieuws

Met ingang van 1 augustus jl. heeft Niels Schieman de taken van opleidingsmanager van de Vrijeschool Pabo aan de Hogeschool Leiden overgenomen van Jarla Geerts.

Niels heeft de afgelopen 9 jaar als schoolleider gewerkt op de Zeister Vrijeschool en De Vrije School Den Haag. Daarvoor was hij al eens opleidingsmanager op de hogeschool Zeeland, maar toen voor de opleiding HRM en Bedrijfskunde MER. Met deze ervaringen zal hij ‘onze’ pabo-opleiding verder helpen ontwikkelen en zich inzetten om ook in de toekomst veel kundige en gemotiveerde nieuwe leerkrachten voor onze scholen op te leiden. Het is zijn uitdrukkelijke wens om daarbij nauw contact te onderhouden met het werkveld en de praktijk uit de scholen steeds mee te nemen in de ontwikkeling van de opleiding.

Jarla Geerts blijft aan de Hogeschool Leiden verbonden als manager onderzoek en innovatie van de faculteit educatie.