Nieuwe publicatie kompas: de autonomie van de leerkracht

21 juli 2021 Achtergrond

De afgelopen periode is het vrijeschoolkompas verder aangevuld met het vijfde thema 'de autonomie van de leerkracht'. Ook zijn er artikelen verschenen over de thema's 'verhalen vertellen' en 'kunstzinnig onderwijs'.

Veel (startende) leraren en ouders hebben verdiepende vragen over de achtergrond van de vrijeschool. In het kompas wordt de visie achter het onderwijs beschreven aan de hand van acht uitgangspunten. Daarin wordt uitvoerig toegelicht waarom we doen wat we doen op de vrijeschool én wordt een vertaalslag gemaakt naar de praktijk. Inmiddels is het vijfde uitgangspunt gepubliceerd: de autonomie van de leerkracht. De komende periode wordt het kompas verder uitgewerkt.

Artikelen

Naast het beschrijven van die uitgangspunten van het kompas worden er regelmatig artikelen geplaatst. Specifiek onderwerpen worden daarin uitgelicht, maar het kan ook gaan om een interview of een verslag. Het gaat om werkwijzen of principes die verbonden zijn met een of meerdere uitgangspunten. Binnen de acht uitgangspunten van het kompas wordt op diverse plaatsen verwezen naar deze thema's. Aan de hand van interviewfragmenten wordt hierbij ook gekeken naar voorbeelden uit de praktijk. Recent zijn er twee nieuwe thema's uitgewerkt:

Vragen over het kompas

De opzet een invulling van het kompas wordt in een brede werkgroep van leraren, schoolleiders/bestuurders en het lectoraat vormgegeven. Heb je vragen of opmerkingen óf wil je graag contact opnemen met werkgroep van het kompas? Stuur dan een e-mail naar de Vereniging van vrijescholen.