Opleiding Dans/Euritmie Hogeschool Leiden start met nieuwe verkorte deeltijdopleiding

02 september 2019 Nieuws   Opleidingen

In het afgelopen studiejaar heeft Hogeschool Leiden besluit genomen om te starten met een nieuwe verkorte deeltijdopleiding Dans/Euritmie. Onderwijsmanager Hans Nijnens: 'We zijn blij om te kunnen melden dat in het studiejaar 2019/2020 vijf studenten dit traject gaan volgen. Minstens zo verheugd zijn we vanwege zeven nieuwe eerstejaars studenten in de voltijdopleiding en de sterke groei in de zogenaamde kopopleiding, waarin met name buitenlandse euritmie-studenten gedurende één jaar hun pedagogische bekwaamheid verder scholen.

Nieuw: voorbereidend jaar

Wat ook nieuw is: dit studiejaar is Hogeschool Leiden gestart met een voorbereidend jaar voor de opleiding Dans/Euritmie. Vooralsnog gaat het om een beperkt aantal contacturen van 18.30 uur tot 20.30 uur op de woensdagavond (naast zelfstudie). Naar alle waarschijnlijkheid zal het aantal contacturen in de loop van het jaar nog wat toenemen (voorlopig ook op de woensdagavond). In het voorbereidend jaar zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Chantal Heijdeman, die de vooropleiding vormgeeft of met Hans Nijnens, onderwijsmanager van de opleiding Docent Dans/Euritmie.

Accreditatie Opleiding en vooraankondiging Symposium

Een belangrijke datum voor de opleiding was 17 juni jl. Op die dag werd de opleiding gevisiteerd. De commissieleden waren bijzonder positief over de ontwikkelingen die konden worden getoond. De accreditatie werd opnieuw verleend voor een periode van 5 jaar.

Een belangrijke datum in de toekomst is vrijdag 14 februari 2020. Vanuit de opleiding wordt dan een Symposium georganiseerd waarin we ‘wezen en verschijning’ van de Euritmie samen verder willen onderzoeken, gekoppeld aan de pedagogische euritmie. Het programma is nog volop in ontwikkeling. Geïnteresseerden kunnen alvast de datum reserveren. Vragen of suggesties vanuit het werkveld zijn tot eind september van harte welkom!