Nieuwe verkorte deeltijdopleiding Euritmie in september 2019 van start

06 februari 2019 Opleidingen

In september 2019 start een nieuwe euritmieopleiding, die speciaal is ontwikkeld voor bestaande en toekomstige vrijeschoolleerkrachten. Het gaat om een verkorte deeltijdopleiding tot docent Dans en Euritmie, die het mogelijk maakt voor leerkrachten om zich in twee jaar bij te scholen tot pedagogisch euritmist. Na het doorlopen van deze opleiding kunnen leerkrachten op de vrijeschool, naast hun huidige (vak)lessen en werkzaamheden, óók euritmielessen te geven. De nieuwe opleiding is één van de manieren om het oplopende tekort aan euritmisten aan te pakken.

Leerkrachten kunnen zich nu al aanmelden

De opleiding wordt aangeboden door Hogeschool Leiden. Leerkrachten die geïnteresseerd zijn kunnen informatie inwinnen en zich aanmelden via de website van de hogeschool. De opleiding komt in aanmerking voor een lerarenbeurs. Meer informatie is ook verkrijgbaar via Hans Nijnens, Onderwijsmanager Docent Dans/Euritmie en Docent Muziek aan de hogeschool.

Euritmie op de vrijschool

Euritmie heeft een belangrijk positie in het vrijeschoolonderwijs. Vrijeschoolonderwijs vraagt kinderen zich open te stellen. Naar andere leerlingen, naar leerkrachten en naar zichzelf. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor het klassikaal gegeven vak euritmie.

In deze bewegingsvorm komen klank, ritme en woord samen. Euritmie verbindt, stimuleert de sociale samenhang, maar zorgt er bovenal voor dat kinderen zich openstellen voor de eigenheid in relatie tot de ander en de omgeving. Op basis van deze ervaringen ondersteunt dit vak andere vakken en vormt daarmee een wezenlijk onderdeel van het vrijeschoolonderwijs.

Meer weten over vrijeschoolonderwijs? Kijk eens op de website Kiezen voor de vrijeschool.