Nieuwe VO vrijescholen: Almere een feit, Tilburg blijft in gesprek

07 januari 2019 Vrijescholen

Vanaf het schooljaar 2019/2020 is er in Almere een nieuwe school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs. De initiatiefgroep voor de nieuwe vrijeschool heeft de handen ineengeslagen met de lokale onderwijsbesturen van ASG en Het Baken. Vanaf 2019 wordt er gestart met een klas 7 en het jaar daarna komt er een klas 8 erbij. Dat laat de initiatiefgroep weten op hun website.

Actief sinds 2016

Sinds 2016 maakte het ouderinitiatief zich sterk om de vrije middelbare school naar Almere te krijgen. Een eigen school beginnen lukte niet, vanwege de eisen die worden gesteld aan het aantal leerlingen. Voor een vrije school met zowel HAVO als VWO zijn in Almere 1750 leerlingen nodig. De samenwerking met de Almeerse Scholengroep (ASG) en Het Baken biedt nu een oplossing. De schoolbesturen hebben nu definitief besloten om het Voortgezet Vrijeschool Onderwijs op te nemen in hun programma.

Schoolbesturen Tilburg geven niet thuis

In Tilburg kwam de initiatiefgroep Voorgezet Vrije School Onderwijs Tilburg (VVOT) ook in 2016 van de grond. Ouders van kinderen die naar vrije(basis)school Tiliander gaan, maken zich sindsdien sterk voor de oprichting van een middelbare vrijeschool in Tilburg. Eerdere pogingen, van andere ouders, redden het niet. Maar, zegt voorzitter Paul Bakker: ,,Nu is de tijd rijp. In het hele land poppen vrijescholen uit de grond.” Vooralsnog blijft het bij gesprekken en geven de lokale schoolbesturen niet thuis.

Verbreding onderwijs in Tilburg

Verbreding van het onderwijs in Tilburg, wethouder Marcelle Hendrickx (D66, onderwijs, jeugd) ziet het graag gebeuren. ,,Maar we kunnen niet meer doen dan de partijen bij elkaar brengen”, aldus haar woordvoerster. ,,Zorgen dat ze met elkaar in gesprek blijven. Als zesde stad in het land wil je graag dat ieder kind, dichtbij huis, het onderwijs kan kiezen dat bij hem past.”

De initiatiefgroep is van plan om in gesprek te blijven. In de tussentijd wordt gekeken naar tijdelijke oplossingen, zoals het onderbrengen van de leerlingen in Eindhoven of Breda, plaatsen waar er wel een middelbare vrijeschool is.

Thema's