Nieuwe vrijeschool in Amsterdam Oost!

06 februari 2018 Vrijescholen

De Vrijeschool Amsterdam Oost zal nog dit schooljaar haar deuren openen, en wel op dinsdag 3 april, meteen na de paasdagen. Er wordt gestart met twee kleuterklassen in het gebouw van openbare basisschool De Dapper, vlakbij het Oosterpark. Vanaf september 2018 komt er een eerste klas bij waarna de school gestaag wil doorgroeien tot een vrijeschoolstroom met drie kleuterklassen en de klassen 1 tot en met 6.

Ruim tweeëneenhalf jaar geleden kwam een groep ouders bij elkaar en constateerde dat er in het stadsdeel een grote behoefte aan een vrijeschool is. Uit alle mogelijke scenario’s bleef er uiteindelijk één over die het mogelijk maakte een vrijeschool op korte termijn te realiseren in het stadsdeel: Een samenwerking tussen twee Amsterdamse schoolbesturen. Het vrijeschoolbestuur Stichting Geert Groote School (GGS) en het bestuur van openbare basisscholen Stichting Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) zijn er samen uitgekomen. De school mag per 3 april 2018 starten als een aparte vrijeschool onderwijsstroom van obs De Dapper.