Nieuwe vrijeschool voor VO in Arnhem

31 januari 2023 Nieuws

Op de nieuwe vrijeschool krijgen alle niveaus de eerste twee jaar samen les. Nu nog docenten zien te vinden

door: Suzanne Huibers

,,Wij hebben de overtuiging dat leerlingen veel van elkaar kunnen leren”, zegt Wim den Blanken van de vrijeschool die in Leerpark Arnhem in Presikhaafbegint. ,,Alleen voor Nederlands, wiskunde en Engels gaan ze uit elkaar. Voor vakken als theater, koorzang en houtbewerking maakt het niet uit of je vmbo- of vwo-niveau hebt.”

Kinderen maken volgens hem in de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs nog enorme sprongen. ,,Daarom wordt in het buitenland vaak gek tegen ons onderwijssysteem aangekeken, omdat we al op 11-, 12-jarige leeftijd differentiëren. Wij doen dat niet, maar hebben wel oog voor verschillen. Binnen de lessen bieden we het niveau aan dat bij een leerling past.”

Geen huiswerk

De lessen op de nieuwe middelbare school duren 90 minuten. De leerlingen krijgen geen huiswerk mee. ,,Huiswerk doen ze op school. We toetsen minder. Nu zijn scholieren vaak bezig met het halen van voldoendes in plaats van leren.”

De nieuwe school hoopt na de zomervakantie met drie klassen van 25 leerlingen te kunnen beginnen. Zaterdag wordt er van 10.00 tot 15.00 uur een open dag gehouden in Leerpark Arnhem. Niet alleen voor basisschoolleerlingen die al op een vrijeschool zitten. Den Blanken: ,,Ik verwacht dat de meeste nieuwe leerlingen van een reguliere basisschool komen.”

Docenten werven

De school heeft nog geen docenten. ,,Die gaan we nog werven. Op de open dag zijn docenten van de vrijescholen in Zutphen en Deventer aanwezig om te vertellen hoe het er in ons onderwijs aan toegaat. Leerlingen van het Karel de Grote College in Nijmegen vertellen over hun ervaring met het vrijeschoolonderwijs.”

Wie kiest voor de vrijeschool kan er vooralsnog alleen de eerste drie jaren terecht. ,,Daarna kunnen de leerlingen verder op bijvoorbeeld het Titus of Thomas a Kempis”, zegt Den Blanken.

Vrijeschool is bezig met een opmars

Rudolf Steiner richtte in 1923 de eerste vrijeschool op in Den Haag, omdat hij vond dat het onderwijs te veel uitgaat van denkvermogen, het hoofd. Hij vond dat je ook moet leren vanuit je hart en met je handen. Vrij betekent niet dat kinderen op school zelf kunnen bepalen wat ze doen. Het staat voor ‘in vrijheid je persoonlijkheid ontwikkelen’.

De vrijeschool is aan een opmars bezig. Ook in Arnhem. In de wijk Malburgen zit al lang een vrijeschool voor basisonderwijs. Sinds een paar jaar is er een dependance in Arnhem-Noord, vlakbij station Arnhem Centraal. Die groeit erg hard.

Vrijeschoolleerlingen die naar de middelbare school gaan, moeten nu kiezen tussen regulier onderwijs of reizen naar Nijmegen, Zutphen, Deventer of Zeist, waar wel vrijescholen voor voortgezet onderwijs zijn gevestigd.

Twee ouders, Renate Spreij en Gijs Meijer, zijn daarom een initiatief begonnen om een vrijeschool in Arnhem op te zetten die voortgezet onderwijs biedt. Ze zijn op zoek gegaan naar een scholengroep die de nieuwe vrijeschool onder zijn vleugel wil nemen. Ze hebben nu onderdak gevonden bij Leerpark Arnhem in Presikhaaf. Dat valt onder de Christelijke Onderwijsgroep (COG).

Thema's