Officiële en feestelijke opening Samen naar Schoolklas in Bergen

05 oktober 2022 Nieuws

Twee jaar geleden ging de Samen naar Schoolklas van start op de Adriaan Roland Holtschool in Bergen. Maandag 26 september werd de klas officieel en feestelijk geopend. Wegens corona moest dit meerdere keren uitgesteld worden. Nu is het dan eindelijk zover én extra feestelijk: de school bestaat dit jaar namelijk ook 75 jaar.

In februari 2020 ging de Samen naar Schoolklas van start met vier kinderen. De klas is ontstaan vanuit initiatief van twee ouders die beiden een kind met een beperking hebben en een geschikte school voor hun kind zochten: een school waar niet alleen onderwijs op maat wordt gegeven, maar juist het idee van ‘inclusief onderwijs’ wordt omarmd. Inmiddels worden er acht kinderen in de klas verwelkomd. Alle kinderen hebben een ontwikkelingsachterstand, bijvoorbeeld door het Syndroom van Down. De klas wordt begeleid door twee leerkrachten en twee kinderbegeleiders (jeugdhulpprofessionals) van Esdégé-Reigersdaal. Ook de aan de school geboden orthopedagoog is nauw betrokken.

Hoe gaat het in de praktijk?
De Adriaan Roland Holtschool is een vrijeschool. Het onderwijsaanbod in de Samen naar Schoolklas is dan ook een combinatie van vrijeschool- en speciaal onderwijs. Vanuit de vrijeschoolvisie staat de ontwikkeling van hoofd-hart-handen centraal. Dat betekent veel bewegen en zingen, en naast de bekende schoolse vakken ook veel ruimte voor creativiteit met vakken zoals schilderen, tekenen, boetseren en bakken. Het ‘samen-gedeelte’ van de Samen naar Schoolklas wordt vormgegeven door kinderen in te laten stromen in reguliere klassen: bijvoorbeeld meedoen met buitenspelen, de weekopening, of schilderles. Andersom kunnen de kinderen uit de reguliere klassen ook meedoen met het programma van de Samen naar Schoolklas.

Een heel mooi voorbeeld
De Samen naar Schoolklas is mede mogelijk gemaakt door de gemeenten Bergen en Alkmaar, het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland, Samen naar School als onderdeel van stichting Het Gehandicapte Kind en Stichting Iona. De betrokken gemeenten juichen het initiatief toe. Wethouder Erik Bekkering (gemeente Bergen): “Dit initiatief is een heel mooi voorbeeld van inclusief onderwijs, wat we in Bergen zo belangrijk vinden. De kinderen in de Samen naar Schoolklas zijn hier écht een onderdeel van de basisschool. De interactie over en weer tussen hen en de reguliere klassen is heel waardevol voor de ontwikkeling van alle kinderen.”