Onderwijsveld en Kamerleden hebben vragen bij nieuwe onderzoekskaders

02 juli 2018 Nieuws

Naast de Vereniging van vrijescholen hebben ook andere besturenorganisaties vraagtekens gesteld bij het nieuwe onderzoekskader van de onderwijsinspectie, dat in juli in werking is gegaan. Tijdens het periodieke overleg (eind mei) van de inspectie met het onderwijsveld uitte de Vereniging van vrijescholen zorgen over de beoordelingssystematiek en de rol van de inspectie als het gaat om het toezicht op onderwijskwaliteit.

Vragen van Verus (koepel christelijke en katholieke scholen), ondersteund door VOS/ABB (openbare scholen), hebben inmiddels geleid tot een brief van Tweede Kamerleden Bisschop (SGP) en Rog (CDA) aan minister Slob.

Bedoelingen wet onder druk

De wet uit 2017 was bedoeld om meer helderheid te verschaffen over de rol van de inspectie, maar lijkt zijn doel voorbij te schieten. Het duidelijke onderscheid tussen de controlerende rol (deugdelijkheidseisen) en de stimulerende rol (eigen aspecten van kwaliteit) is met de voorgestelde aanpassingen aan het onderzoekskader aan het vervagen.

In het voorgestelde onderzoekskader wordt het als school mogelijk om een waardering ‘goed’ te krijgen door op overtuigende wijze te voldoen aan (eigen) aspecten van kwaliteit. De inspectie lichtte desgevraagd aan Verus toe dat door ‘eigen’ tussen haakjes te plaatsen, zij de inspanning van scholen wil belonen die heel goed zijn in het realiseren van een standaard, maar dit blijkbaar niet op een eigen manier doen. Het onderzoekskader wijkt daarmee af van de manier waarop hierover in de beide Kamers is gesproken bij de behandeling van het wetsvoorstel Bisschop, Van Meenen en Rog. Ook wijkt dit af van de toelichting die in de kaders zelf staat: “Standaarden omvatten deugdelijkheidseisen en eigen aspecten van kwaliteit. Of een standaard als voldoende of onvoldoende wordt beoordeeld, is alleen gebaseerd op de vraag of het bestuur/de school voldoet aan de deugdelijkheidseisen.*

Perverse prikkels vermijden

De Vereniging van vrijescholen is van mening dat de predicaten als ‘goed’, ‘excellent’ en ‘zwak’ vooral zullen werken als perverse prikkels. Zoals de Vereniging al in 2017 aangaf in haar reactie op het regeerakkoord: als de kwaliteit van een school ondermaats is, dan moet dat worden aangepakt. En als de zaken op orde zijn, dan is er niets aan de hand.

*Bron: Verus niet akkoord met nieuwe onderzoekskaders inspectie